Nálunk minden
a vasutasokról szól!

"Tájékoztató az Alkotmánybíróság tavalyi, a napi és heti pihenőidő szabályait érintő határozatával kapcsolatos munkáltatói álláspontról"


Szakszervezetünk az Alkotmánybíróság döntését, illetve ennek a vasutas munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó következményeit folyamatosan értékeli. Ezzel kapcsolatban megszületett a munkáltató (jogi) álláspontja, melyet Hírlevélben adott ki, és az alábbiakban mellékelünk. Előrebocsátjuk, hogy ebben a kérdésben a végső szót a bíróságnak kell kimondania, mivel jelenleg is számos kereset van folyamatban. A VDSzSz Szolidaritás a munkaidő-beosztással, a pihenőidővel kapcsolatban korábban számos ügyben (legutóbb a bátaszéki mozdonyvezető tagtársaink ügyében a Kúria döntése által) sikeresen képviselte tagjainak érdekét (sérelmét) a peres eljárásokban.

Az alábbiakban a munkáltató által kiadott tájékoztatót közöljük:

"Tájékoztató az Alkotmánybíróság tavalyi, a napi és heti pihenőidő szabályait érintő határozatával kapcsolatos munkáltatói álláspontról

Az elmúlt időszakban több félrevezető híresztelés látott napvilágot az Alkotmánybíróság címben hivatkozott döntését követően annak értelmezéséről és esetleges következményeiről, így az alábbiakban ismertetjük a munkáltató álláspontját.

A munka-, és pihenőidőre vonatkozó törvényi szabályozás az alkotmánybírósági határozat következtében nem változott, mivel az Alkotmánybíróság nem mondta ki azt, hogy a Munka törvénykönyve nem felelne meg az Alaptörvény rendelkezéseinek.

Az Alkotmánybíróság mindössze annyit állapított meg, hogy az adott ügyben hozott kúriai döntés indokolásának egyik pontja nem felel meg az Alaptörvénynek, mert a napi- és a heti pihenőidőt nem lehetséges egy időben kiadni.

A napi pihenőidő azonban kizárólag a napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés között értelmezhető. Így abban az esetben, ha a munkavállalót a napi munka befejezését követő következő napon nem terheli munkavégzési kötelezettség, napi pihenőidő alkalmazása sem merülhet fel. Az ezzel ellentétes értelmezés nem következik az Alaptörvény hivatkozott rendelkezéseiből sem. Ezért a munkáltató által is folytatott több évtizedes vezénylési gyakorlat a hatályos magyar jogszabályoknak és az európai joggyakorlatnak egyaránt megfelel.

A MÁV-VOLÁN-csoport tagjainál a Munka Törvénykönyve szabályozásán alapuló kollektív szerződések vannak hatályban, így a munkavállalók foglalkoztatása az azokban foglaltaknak megfelelően továbbra is jogszerűnek minősül.

Az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott munkavállalók esetében a kollektív szerződések számos esetben a munka törvénykönyvében megfogalmazott munkaidő-beosztási előírásoknál lényegesen kedvezőbb foglalkoztatási szabályokat rögzítenek, akár jelentős többletdíjazás mellett.

Az Alkotmánybíróság határozata az egészségügy területén, speciális szabályok alapján foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra vonatkozóan született, az egészségügyi ügyelet ellátása területén. Ezt a vasútnál alkalmazott napi és heti pihenőidő szabályok alkalmazásával párhuzamba állítani felelőtlenség, mely a munkavállalók megtévesztését eredményezi.

Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatával kapcsolatos téves magyarázat félrevezető híresztelés, amely nem szolgálja a munkavállalók és a munkaadók érdekeit, és már rövidtávon is megnehezíti a felek együttműködését, a lényeges és valódi érdekegyeztetési munkát."