Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Pihenőidő: Ismét pert nyert a VDSzSz Szolidaritás!


A bíróság kimondta, hogy a MÁV-Start minden naptári héten köteles kijelölni és kiadni a heti pihenőidőt a munkavállalók részére. A munkáltató ahelyett, hogy magába szállna, inkább minden ítélet ellen fellebbez. 

Kézhez kaptuk a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság első fokú ítéletét. Mint arról beszámoltunk, egy mozdonyvezető tagtársunk joggal sérelmezte, hogy részére nem szabályosan adták ki a pihenőidőket, és azt nem megfelelően díjazták. A keresetben foglaltaknak a bíróság részben helyt adott, és megállapította azt, hogy a MÁV-Start Zrt. a Kollektív Szerződésben foglaltaktól eltérően alkalmazta a pihenőidőre vonatkozó szabályokat. Ezzel tagtársunkat megkárosította, ezért részére egy viszonylag jelentős összegű díjazást állapított meg, amit az ítélet jogerőre emelkedésekor a MÁV-Startnak ki kell fizetnie.

A bíróság kimondta, hogy a MÁV-Startnak nincs lehetősége arra, hogy a heti pihenőidőt egyenlőtlenül adja ki a munkavállalók részére: azt a Kollektív Szerződésben foglaltak szerint minden héten teljes egészében biztosítani kell. Mivel ezt [a Start] nem tette meg, ezért munkaviszonyra vonatkozó szabályt sértett, és az ítéletbe foglalt összeget (...) köteles megfizetni a tagtársunknak.

 

Bár fenti videónkban Bárány Balázs még reményét fejezte ki, hogy

a hosszas pereskedést követően a munkáltató, a MÁV-Start nem fog fellebbezni, belenyugszik az ítéletbe, és ezt követően a Kollektív Szerződésben foglaltaknak megfelelően fogja munkáltatni a tagjainkat, és nem azon fondorlatoskodik, hogy miképpen tudja őket nyúzni.

 

Azóta már kiderült, hogy nem így történt: a MÁV-Start fellebbezett, mindenesetre

számunkra egyértelmű, hogy amennyiben az ítélet jogerőre emelkedik, úgy a MÁV-Start pótlólag minden károsult és érintett tagunknak vasutasnak pótlólag kifizeti azt az összeget, ami a szabálytalanul kiadott pihenőnap, illetve pihenőidő okán őket megilleti. És remélem, hogy ezáltal nem szükséges perek tucatjait indítanunk.

 

- szögezte le Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke. 

Előzmény:

Mint arról "Heti pihenőidő: a tét ezúttal is fejenként több százezer forint több ezer mozdonyvezető esetében!" című cikkünkben beszámoltunk, 2016. október 6-án volt az első tárgyalás abban a perben, amit Láng László mozdonyvezető tagtársunkat képviselve a VDSzSz Szolidaritás kezdeményezett. A jogerős ítéletet – vagy esetleg egyezséget – követően közel ugyanolyan nagyságrendű pótlólagos kifizetésre számíthat a MÁV-Start, mint a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetében, amit szintén a VDSzSz Szolidaritás kezdeményezett, és nyert meg.

 

Október 6-án került sor a ki nem adott pihenőidő miatt kezdeményezett perünk első tárgyalására: Láng László mozdonyvezető tagtársunk, a Bátaszéki Mozdonyvezető Tagcsoport ügyvivő-helyettese a VDSzSz Szolidaritás kezdeményezésére  keresettel fordult a Szekszárdi Munkaügyi Bírósághoz, ahol szakszervezetünk képviseli. Ugyanis az a gyakorlat honosodott meg a MÁV-Startnál, hogy a mozdonyvezetők esetében a pihenőidőket nem jelölik ki előre a havi vezénylésekben, épp ezért a munkavállaló nem tudhatja, mikor veheti igénybe jogos pihenőidejét. Ezt aztán a munkáltató kénye-kedve szerint osztogatja, sajátosan értelmezve a Kollektív Szerződésben foglaltakat, mint ahogy ez a MÁV-Startot képviselő jogász szájából el is hangzott. Mint Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke a tárgyalás után elmondta,

Egyre inkább erősödik az a félelmem, hogy a Kollektív Szerződés a MÁV-Startnál csak egy írott malaszt, ami egyre jó: semmit nem kell belőle megtartani, és a munkáltató megmagyarázza, miért van megint igaza. Ez a munkáltatói önkény már fájdalmas, ami zajlik a MÁV-Startnál.

Ebben az ügyben hiába kezdeményeztünk egyeztetést, ezek alkalmával nem jutottunk ötről-hatra, ismét a bíróságnak kell döntenie ebben a kérdésben is. Bárány Balázs szerint jól áll az ügy, dr. Pusztai Edit, a VDSzSz Szolidaritás mozdonyvezető tagtársunkat képviselő jogásza kiválóan előadta a tényállást, nagyon jól érvelt, a munkáltató képviselője pedig ezúttal is abszolút rosszhiszeműen járt el. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy előkészítő iratát pár nappal a tárgyalás előtt küldte el, és az erre adott válaszunkra nem volt hajlandó érdemben nyilatkozni a bíróság előtt: időt kért, ezzel hátráltatva az ítélet meghozatalát. Vélhetően érzi, hogy sem jogilag, sem etikailag nincs igazuk – persze csak az előbbi tartozik a bíróságra, utóbbi pedig a VDSzSz Szolidaritás és a MÁV-Start közötti kapcsolatot minősíti.

A legfájóbb ebben az ügyben az a rosszhiszeműség, ami ezt az ügyet is átlengi - fogalmazott Bárány Balázs. Ahelyett, hogy egyezségre törekednének, arra, hogy a vitás kérdéseket mielőbb békében, normális módon, munkatársakhoz méltóan rendezzék, a bíróságot veszik igénybe. A bírósághoz hiányos bizonyítékokat próbálnak beterjeszteni: olyan helyi függeléket csatolt be a munkáltató képviselője, ami hiányos volt, lényeges elemeket nem tartalmazott, ami az igazunkat bizonyította volna. Még szerencse, hogy volt nálunk egy teljes példány. Nehéz így a törvény által is előírt együttműködés - szögezte le Bárány Balázs, aki szerint a következő, november 29-én esedékes tárgyaláson a bíróság ítéletet hirdet, és nekünk ad igazat.

Nagyon távoli vágy a részünkről, hogy esetleg még addig a MÁV-Start képes végre felismerni, hogy a munkatársaival szembeni magatartása helytelen, képes lesz önvizsgálatot tartani, és megegyezünk 29-e előtt ebben az ügyben is – ahogy az összes többiben is. Ezt reméljük - tette hozzá Bárány Balázs.

A VDSzSz Szolidaritás alelnöke rámutatott arra, hogy a bírósági eljárásnak nagy a tétje, hiszen a ki nem jelölt és elvont pihenőidők esetében a kereseti érték több százezer forint -  mozdonyvezető tagtársunk esetében három évre visszamenőlegesen ez több mint 700 ezer forintot jelent.  És ha azt a gyakorlatot vesszük alapul, ami a MÁV-Startnál ez ügyben meghonosodott, akkor ez több ezer mozdonyvezetőt érint. A jogerős ítélet – vagy esetleg egyezség – esetén ez majdnem olyan pótlólagos kifizetést jelent a MÁV-Startnál, mint a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetében.

Mint korábbi cikkünkben írtuk, Láng László mozdonyvezető tagtársunkat képviselve a VDSzSz Szolidaritás újabb pert kezdeményezett, ami ezúttal is több ezer vasutast érint: ha a munkáltató adott időszakban a kötelezőnél kevesebb heti pihenőnapot osztott be a munkavállaló számára, abban az esetben a munkavállaló "pihenőnapi" rendkívüli munkavégzést teljesített, és eszerint illeti meg díjazás (túlórapótlék)!

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok pihenőidőkről szóló rendelkezése kimondja, hogy a munkavállalót hetenként legalább 40 (Munka törvénykönyve) vagy 42 (Kollektív Szerződés) órát kitevő, egy naptári napot magában foglaló megszakítás nélküli heti pihenőidő illeti meg.

A pihenőnapokat (de különösen a pihenőidőket) azok kezdő és befejező időpontjainak feltüntetésével a munkaidő-beosztásban kell kijelölni, és arról a munkavállalót kimutathatóan értesíteni kell.

Mindezek ellenére meglehetősen gyakori, hogy a munkáltató erre az alapvető kötelezettségre fittyet hány.

Szakszervezetünk ugyanazt teszi, amit a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetében tett a hétvégi munkavégzések során elszenvedett sérelmek orvoslása érdekében: keresetet nyújtunk be a pimasz, sokak életét megnehezítő jogtiprás megszüntetéséért, és a tagjainkat ért károk megtérítése érdekében!

Ismeretes: a VDSzSz Szolidaritás február 25-én jogerősen pert nyert a Szegedi Törvényszéken, majd a szakszervezetünkkel folytatott egy hónapos huzavona után a munkáltatók vállalták, hogy részletes elszámolás alapján 3 évre visszamenőlegesen kifizetik a több milliárdos nagyságrendű elmaradt túlórapótlékot a mintegy tízezer érintett vasutas számára.

Galéria