Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Támogatások és segélyekGyermekvállalási támogatás

Szakszervezetünk szociális és segélyezési alapjából támogatja a gyermeket vállaló, alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait, amennyiben gyermeke születik. A támogatás a 2018. május 1-jét követő születések esetén 20 ezer forint.

A támogatást a gyermekvállalási támogatást kérelem benyújtásával kell igényelni, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatával.

Ha mindkét szülő tagunk, akkor a támogatásra mindkét tag jogosult.

A kitöltött igénylést emailben a segely@vdszsz.hu címre vagy postai úton központunkba küldd (VDSzSz Szolidaritás - 1146 Budapest, Thököly út 172.)

Letölthető dokumentumok:

Kártérítési támogatás

A VDSzSz Szolidaritás tagja részére támogatást fizethet, amennyiben munkáltatói eljárás keretében kártérítésre kötelezik a munkaviszonyból származó kötelezettségeinek vétkes megszegésével okozott kár esetén, amennyiben szakszervezetünk képviseletét igénybe veszi az eljárás során.

Mértéke: legfeljebb a kiszabott kártérítés összege, ami naptári évente akár a 200 ezer forintot is elérheti.

Igénylés: a honlapunkról letölthető "Kártérítési Támogatás Kérőlap" benyújtásával, mellékelni kell a munkáltató kártérítési határozatát vagy annak hitelesített másolatát.  A dokumentumok másolatának hitelesítése a VDSzSz Szolidaritás központjának a titkárságán vagy a területi szervezetek irodáiban történik!

Letölthető dokumentumok:

Rendkívüli szociális segély

Ha a lakhatásul szolgáló ingatlanban elemi kár miatt jelentős anyagi kár keletkezett, ami miatt tagtársunk és a vele egy háztartásban élő eltartottak létfenntartása súlyosan veszélybe kerül.

Elemi kár az 1995. évi CXVII. törvény alapján: az elemi csapás (így különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz) okozta kár.

A segélyt a honlapunkról letölthető "Rendkívüli szociális segélykérő lap" benyújtásával igényelheted. Mellékelni kell az elemi kár megtörténtét alátámasztó igazolást. (Pl. biztosító, katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv, önkormányzati igazolás, stb.)

A kitöltött igénylést emailben a segely@vdszsz.hu címre vagy postai úton központunkba küldd (VDSzSz Szolidaritás - 1146 Budapest, Thököly út 172.)

A segély csak szociálisan rászoruló tag részére adható.

Letölthető dokumentumok:


Temetési segély

A házastárs, szülő vagy gyermek elhalálozása esetén segélyre vagy jogosult, ha a temetésről Te gondoskodsz.

Összege 2017. júniustól: 30 000 Ft

A segélyt a honlapunkról letölthető "Temetési segélykérő lap" benyújtásával kell igényelni, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a temetési költségeket igazoló számla eredetijét vagy hitelesített másolatát.

A kitöltött igénylést emailben a segely@vdszsz.hu címre vagy postai úton központunkba küldd (VDSzSz Szolidaritás - 1146 Budapest, Thököly út 172.)

Letölthető dokumentumok:

Letölthető dokumentumok: