Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Pihenőidő kiadása: a VDSzSz Szolidaritás által jogerősen megnyert per tanulságai


Mint arról már korábban hírt adtunk, a Kúria a VDSzSz Szolidaritás által képviselt tagtársaink javára döntött a pihenőidő kiadása miatt indított perben. Nemrég az ítélet is megérkezett, ennek tanulságait foglaltuk össze.

Pihenőidő kiadása: a VDSzSz Szolidaritás által jogerősen megnyert per tanulságai

Bátaszéki mozdonyvezető tagtársaink - Borsányi Bélával, a VDSzSz Szolidaritás Bátaszéki Mozdonyvezető Tagcsoport vezető ügyvivőjével az élen - szakszervezetünket keresték meg évekkel ezelőtt számos foglalkoztatási anomália orvoslása érdekében. Ezek közül a leglényegesebb panasz a munkaidő beosztásával, illetve a pihenőidő kiadásával kapcsolatban merült fel, mivel viszonylag gyakran fordult elő, hogy a heti pihenőidő kijelölésére – helyi vezénylési hibákból és jogértelmezési problémákból adódóan – nem került sor.

Az ügyben – a sikertelen egyeztetéseket követően – tagtársainkat képviselve egy „próbapert” indítottunk a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, amit meg is nyertünk.

A történet azonban másodfokon furcsa fordulatot vett. A próbaperben is eljáró törvényszéki tanács – korábbi döntésével szemben - ez esetben eltérő ítéletet hozott, keresetünket elutasította. Nem maradt más lehetőség, mint a rendkívüli jogorvoslat, a felülvizsgálati kérelem, mely végül is megnyugtató módon zárta le a jogvitát.

A Kúria csatolt ítélete részletesen taglalja a vizsgált jogkérdéseket, álljon itt egy rövid összefoglalás a tanulságok levonása érdekében:

  1. A munkaidő-beosztás (és annak megváltoztatása) terén tapasztalható a legtöbb jogellenes munkáltatói gyakorlat, ezért a szakszervezetek részéről erre kiemelt figyelmet kell fordítani. Bizonyos munkavállalói csoportok esetében (és ez jelen perben képviselt tagtársainkra is igaz) még a jogszerű munkaidő-beosztás is hosszú távon egészségkárosodáshoz vezethet. A "Munkabiztonság a közösségi közlekedésben" c. tanulmány kockázati tényezők között említi a zajt, a vibrációt (mozdony, pálya), a stresszt (járművezetés, forgalmi helyzet, nagy felelősség) és az egyéb pszichoszociális tényezők kiemelkedő súlyát (kedvezőtlen munkaidő-beosztás éjszakai munkavégzéssel súlyosbítva, a rendszeres túlmunka, a munkaközi szünet kiadásának anomáliái és a rendszertelen étkezési szokások stb.). A tanulmány jelzi, hogy a fentiek többsége a forgalmi területen dolgozókra is igaz.
  2. Másik tanulság, hogy a pihenéshez való jog munkavállalói alapjog. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikke a tisztességes és igazságos munkafeltételek kapcsán rögzíti: 
    (1) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.
    (2) Minden munkavállalónak joga van a munkaidő felső határának korlátozásához, a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz.
  3. A hatályos munkatörvény megkülönbözteti a heti pihenő nap és a heti pihenőidő jogintézményét, és lényeges eltéréseket állapít meg. Ebből adódóan ezek alkalmazása nem mosható össze. A pihenőidőre vonatkozó rendelkezés a munkaidőkeret hosszától függetlenül (naptári)heti korlát és beosztási szabály.
  4. Nagyon lényeges a kollektív szerződéses szabályozás, mely jelen esetben jól láthatóan megfelelő védelmet biztosított a munkavállalóknak.
  5. A jogellenes munkaidő-beosztás egyik legfontosabb jogkövetkezménye lehet a rendkívüli munkavégzés. Minden olyan esetben, amikor a munkáltató jogellenesen, azaz olyan időszakra (vagy olyan időtartamon belül) osztja be a munkavállalót munkavégzésre (és ezt nem rendkívüli munkavégzésként rendeli el), amikor a munkavállalónak munkavégzési kötelezettsége egyébként nem lenne vagy nem lehetne (lásd a korábbi készenléti jellegű munkaköröket érintő VDSzSz Szolidaritás pert), akkor erre csak rendkívüli munkavégzés keretében van lehetőség.

dr. Szabó Imre


Borsányi Béla, a VDSzSz Szolidaritás Bátaszéki Mozdonyvezető Tagcsoport vezető ügyvivőjével a per indításakor beszélgettünk, 2016-ban. Akkor elmondta, hogy szerinte a mai világban nem egy csöndes beszélgetőtársra vagy egyesületre, szakszervezetre van szükség, hanem egy olyan "éles és hangos kiállású" szakszervezetre, mint a VDSzSz Szolidaritás. Hiszen nagyon sok probléma van, amit a MÁV – de főleg a Start vezetői – nem igazán akarnak tudomásul venni.

Az igaz, hogy mi a MÁV-hoz – jelenleg MÁV-Starthoz - szegődtünk, de a munkaerőnket adtuk el a MÁV-Startnak, és nem az egészségünket. Viszont napjainkban – lásd a jegyvizsgálókat is – gyakorlatilag a MÁV-Start már az egészségünket bocsátja áruba, és kockáztatja. Mindig a jóhiszeműségünkre alapoz, sőt nagyon-nagyon sokszor a kollégák félelemérzetére és a létbizonytalanságára.

A Bátaszéki Mozdonyvezető Tagcsoport vezető ügyvivője szerint el kell érni, hogy a heti pihenőidőt ne vasárnap-hétfőn adják ki, mert ez két hétnek számít: nem érvényesül a heti két egybefüggően kiadandó pihenőidő, a kétszer 48 óra, illetve a munkaidőkeret heti átlagában meg kell lennie a 48 órának. Bélának a kollégák megmutatják vezénylésüket, nagyon sokszor fordulnak hozzá tanácsért Kecskeméttől kezdve Dombóváron át az ország minden pontjáról a heti 48 órás pihenőidővel kapcsolatban. Úgy tapasztalja, hogy ez nem csak helyi, hanem országos  probléma. Mint mondta:

A 48 óra heti pihenőidőt jelen esetben túlmunkával, túlórával kell megváltani, az alapbérem 100%-ával. Ahányszor nekem egy hónapban a munkaidőkeretben nem adták ki a 48 óra pihenőidőt, azt annyiszor 100%-kal ki kell fizetni.

Letölthető dokumentumok:

Kuria_itelet_pihenoido.pdf