Nálunk minden
a vasutasokról szól!

E-learning: súlyos különbségek vannak a TSZVI-k között, sőt, még egy adott TSZVI-n belül is akadnak eltérések!


 A VDSzSz Szolidaritás által kezdeményezett konzultáció két hét múlva folytatódik, addigra a munkáltató javaslataink figyelembevételével összeállít egy KSZ-módosító tervezetet. 

Az október 26-i VDSzSz Szolidaritás Személyszállítási Utazó tagozati ülésen megbeszéltek szellemében október 27-én megkezdődött az e-learninggel kapcsolatban a VDSzSz Szolidaritás által kezdeményezett egyeztetés a MÁV-Starttal. A munkáltatóval egyetértés van abban, hogy az e-learning szabályozását a Kollektív Szerződésben kell rögzíteni, a részletekben azonban vannak nézeteltérések. 

A munkáltató leszögezte, egyszerű és általános rendszert kíván bevezetni, valamennyi munkakörre és oktatásra kiterjedő egységes szabályozással. A munkáltató vállalta, hogy a továbbiakban áttekinti, mennyi időt vesznek átlagosan igénybe a képzések, milyen gyakoriságúak, kiket érintenek. 

Dr. Gönczi Tamás, a VDSzSz Szolidaritás MÁV-Start társasági vezető ügyvivője elmondta: konkrét példákból indulnak ki a problémafelvetéseink. Hangsúlyozta, hogy az e-learning rendszerben szervezett vizsgák súlyos egyenetlenségeket mutatnak területileg is (TSZVI-k között), de egy adott területen belül a munkakörök között is vannak jelentős eltérések.

A megállapodásnak álláspontunk szerint ki kell terjednie

  • közelmúltbeli esetek rendezésére (a Debreceni TSZVI területén például egyetlen órát sem számoltak el a vjv-kollégáknak),
  • illetve a jövőbeli helyzet rendezésére. 

Az egyszerűsítéssel egyetértünk, viszont kiindulási alapnak tekintjük azt az általános elvet, hogy munkaidőben lehet csak vizsgákat szervezni. Felhívtuk a munkáltató figyelmét, hogy jelenleg a vizsgák jól meghatározható csoportjairól van szó, de később ez bővülhet, ami adott más időszükséglet meghatározását indokolná. 

Rögzítettük, hogy az egyes e-learning keretében szervezett vizsgák esetében a felkészülés, illetve a vizsga munkaidőszükségletét fontos meghatározni, mivel a felkészülési és a vizsga egyaránt mindig munkaidőben történt, amitől a jövőben sem kívánunk eltérni. A másik kardinális kérdés, hogy az elszámolásnak országosan egységes gyakorlat szerint kell történnie, és - álláspontunk szerint - a vizsga, felkészülés időszükségletéhez kell a díjazást arányosítani.

Megállapodtunk a munkáltatóval, hogy két héten belül kidolgoznak egy konkrét és részletes KSZ-módosító javaslatot, ezzel folytatódik a konzultáció. A munkáltató nem zárkózott el a határozott idejű KSZ-módosítás lehetőségétől sem, ezáltal adott idő elteltével értékelni lehetne a tapasztalatokat, és szükség szerint közösen változtatni lehetne a szabályokon.