Nálunk minden
a vasutasokról szól!

E-learning: egy elterjedőben lévő rossz gyakorlat miatt kezdeményeztünk KSZ-módosítást és konzultációt a MÁV-Startnál!


Tagtársaink jelzései alapján ugyanis a személyszállítási utazó és más munkakörökben is kezd elterjedni az a gyakorlat, hogy a kollégákat a munkáltató különböző e-learning rendszerben szervezett kurzusok elvégzésére és vizsgák letételére kötelezi anélkül, hogy biztosítaná az ehhez szükséges, megfelelő technikai feltételeket, továbbá a felkészüléshez és a vizsga letételéhez szükséges munkaidőt. 

E-learning: egy elterjedőben lévő rossz gyakorlat miatt kezdeményeztünk KSZ-módosítást és konzultációt a MÁV-Startnál!

Dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatójánál kezdeményeztük a Kollektív Szerződés módosítását, tekintve, hogy az említett eljárást a kollégák alappal tartják sérelmesnek, mivel a társaság Kollektív Szerződése a munkáltató által kötelezően előírt oktatáson, vizsgán való részvétel kapcsán alapelvként rögzíti, hogy annak erre biztosított munkaidőben kell történnie. (Amint az ismeretes, a megfelelő ergonómiai feltételek, illetve azok hiányával a KMvB is foglalkozott.)

Tovább súlyosbítja a problémát, hogy az ezzel kapcsolatos gyakorlat területi igazgatóságonként, sőt, ismereteink szerint akár azonos igazgatóságon belül munkakörönként is eltérő. Míg például a Budapesti és a Szegedi TSZVI-nél dolgozó vezető jegyvizsgálóknál egy óra rendkívüli munkaidő kerül elszámolásra, addig a Debreceni TSZVI-nél foglalkoztatott vezető jegyvizsgálóknál a munkáltató egyáltalán nem biztosít erre a célra munkaidőt.

Álláspontunk szerint minden olyan esetben, amikor a munkáltató olyan munkakörben dolgozó munkavállalót kötelez vizsga letételére, akinek a munkakörében – a munkavégzés jellege folytán – a munkaidőn belül felmerülő feladatok önálló ütemezésére, a munkaidő önálló megszervezésére nincsen lehetősége, a munkáltatónak a képzés elvégzéséhez szükséges „dedikált” munkaidőt (elsősorban önálló szolgálatot) kell biztosítania annak érdekében, hogy az e-learning tananyag elsajátításához szükséges mértékű elmélyültséggel és koncentrációval azt tanulmányozni tudja.

A fenti problémakör megnyugtató rendezése érdekében javaslatot teszünk a KSZ 39.§ módosítására (kiegészítésére), az alábbiak szerint:

1. Az egyes munkakörökre kötelezően előírt oktatáson, továbbá a kötelező időszakos vizsgán eltöltött idő munkaidőnek minősül. A kötelező oktatáson, illetve időszakos vizsgán eltöltött idő tényleges tartamát, de legalább a napi teljes munkaidőt kell elszámolni.
A munkakörhöz kapcsolódóan kötelezően teljesítendő e-learning jellegű oktatás, vizsgáztatás bevezetésének feltétele:
a) az adott vizsgatípusokhoz kapcsolódóan a vizsgára való felkészülés és a vizsga letételének együttes átalány időszükségletének Kollektív Szerződésben való rögzítése, és
b) a munkáltató és a KMvB által közösen elfogadott ergonómiai feltételeknek megfelelő eszközöknek a munkáltató általi biztosítása
A vizsgára való felkészülés és a vizsga letételének együttes átalány időtartamára a munkavállalót a munkaidő-beosztás részeként vezényelni kell. Olyan napra, amelyen a munkavállalónak oktatás, vizsga van tervezve, egyéb munkavégzési kötelezettséget nem lehet előírni.
Ettől eltérően a rugalmas, vagy kötetlen munkarendben dolgozó munkavállalókat a KSZ-ben rögzített szükséges időtartamra a szolgálaton belül mentesíteni kell az egyéb tevékenységek alól.

A KSZ módosításának megtörténtéig a VDSzSz Szolidaritás irányadónak tekinti a KSZ 39. 1 pontját, és kértük, hogy az elszámolás ennek megfelelően történjen.

Letölthető dokumentumok:

SKM_C25821100811230.pdf