Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Bér2022: fenntartjuk a MÁV-Volán csoport vezetése részére 2021. december 9-én tett javaslatunkat a minimálbér emelkedése miatti bértorlódás felszámolása érdekében!


Az idei alapbéremelés végrehajtása és a bértorlódás megelőzése egy lépésben történik, ennek érdekében a hároméves megállapodás 2022-re vonatkozó részének kiegészítéséről folynak a tárgyalások. A VDSzSz Szolidaritás azt javasolta, hogy amennyiben a munkavállalók 10%-os alapbéremelésének mértéke nem éri el a 40.000 forintot, abban az esetben a különbözetet is kapják meg. 

Bér2022: fenntartjuk a MÁV-Volán csoport vezetése részére 2021. december 9-én tett javaslatunkat a minimálbér emelkedése miatti bértorlódás felszámolása érdekében!

2021. november 3-án a kormány, az országos munkaadói szövetségek és a szakszervezeti konföderációk megállapodtak arról, hogy 2022. januárjától a minimálbér 200.000 forintra, a garantált bérminimum 260.000 forintra emelkedik. Ennek vasutas bérekre gyakorolt hatásáról tárgyalások kezdődtek a november 5-i CSÉT-ülésen, ahol megtettük javaslatunkat: 

A 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének hatásai kapcsán a felek megállapították, hogy a MÁV-Volán-csoport szinten nem elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum követelményeinek való megfelelés, sokkal inkább a jogszabály által előírt béremelések végrehajtása következtében kialakuló bértorlódás érinti a nagyobb munkavállalói kört.
A VDSzSz Szolidaritás megfogalmazta követelését, melyben a 2021-2023 évekre szóló bérmegállapodásban 2022-re meghatározott 10% mértékű alapbérfejlesztést kérte kiegészíteni a „de legalább 40.000 forint/fő/hó” kitétellel, annak érdekében, hogy ne keletkezzen belső méltánytalanság a bérezés rendszerében.

Minderről a december 9-i CSÉT-ülést követően az alábbi közlemény jelent meg, amit honlapunkon is megjelentettünk:

"A 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének hatásai kapcsán a felek megállapították, hogy MÁV-Volán-csoport szinten nem elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum követelményeinek való megfelelés, sokkal inkább a jogszabály által előírt béremelések végrehajtása következtében kialakuló bértorlódás érinti a nagyobb munkavállalói kört.
A munkavállalói érdekképviseletek megfogalmazták ezzel kapcsolatos követelésüket, melyben a 2021-2023 évekre szóló bérmegállapodásban 2022-re meghatározott 10% mértékű alapbérfejlesztést kérték kiegészíteni a „de legalább 40.000. forint/fő/hó” kitétellel, annak érdekében, hogy ne keletkezzen belső méltánytalanság a bérezés rendszerében.
Az érdekképviseletek és a munkáltató képviselői a bértorlódások kezelésével kapcsolatos tárgyalások 2022. januári folytatásáról egyeztek meg."

A tárgyalások eredményeképp a MÁV 2022. január 12-én az alábbiról számolt be:

"A tulajdonosi joggyakorló jóváhagyásával a munkáltatói járulékterhek csökkentéséből származó megtakarítást a MÁV-Volán csoport a bérminimumok növekedése miatt felmerülő bértorlódások kezelésére használja fel.

A munkáltató az alapbéremelést a 2021. december 31-én érvényes besorolás szerinti alapbérekre hajtja végre. Amennyiben a béremelés után a munkavállaló besorolási bére nem éri el a rá irányadó bérminimum (minimálbér esetén 200.000 forint, garantált bérminimum esetén 260.000 forint) összegét, az a megfelelő értékre kiegészül. A Volánbusznál lehet eltérés, tekintettel a belső integrációs folyamatra, esetükben a 10 százalék mértékű béremelés esetleges differenciálásáról a kollektív szerződést kötő feleknek kell megállapodniuk.

A bérminimumok 2022. január 1-jei növekedésének mértéke meghaladja a bérmegállapodás szerinti béremelés százalékos mértékét, ennek következtében egyes jövedelemkategóriákban a bérek egymásra torlódhatnak, ugyanakkor január 1-jétől 4 százalékponttal csökkennek a munkáltatói járulék terhek. A járulékcsökkentésből származó megtakarítást a piaci vállalkozásokhoz hasonlóan a MÁV-Volán-csoport is – a bérminimumok rendezésén túl – a bérminimumok növekedése miatt felmerülő bértorlódások kezelésére használja fel."

Mint a munkáltató jelezte, a bértorlódások kezelésére a rendelkezésre álló források alapján kidolgozott javaslatát a munkáltató a csoport szintű érdekegyeztető tárgyalásokon a következő hetekben egyezteti az érdekképviseletekkel, ezek során természetesen továbbra is fenntartjuk a cikk elején jelzett, 2021. december 9-én a MÁV-Volán csoport vezetése részére tett javaslatunkat.