Nálunk minden
a vasutasokról szól!

CSÉT-ülés: nem kötelező a védőoltás!


November 5-én ülésezett a frissen megalakult Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács. A védőoltás az RCH-nál és a TS Hungáriánál sem lesz előírás. Napirendre került a minimálbér, garantált bérminimum mértéke is, a bértorlódások kiegyenlítésére vonatkozó javaslatunkat megtettük a munkáltató részére.

CSÉT-ülés: nem kötelező a védőoltás!

Nem lesz kötelező lesz a COVID elleni védőoltás a MÁV-Volán csoport munkavállalói számára - ez volt a Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács egyik kiemelt témája. Ismeretes, a Magyar Közlöny 2021. évi 197. számában kihirdették az 598/2021. (X.28.) kormányrendeletet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről. A november elsején hatályba lépett jogszabály értelmében a cégek és vállalkozások jogot kaptak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a SARS CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételét a foglalkoztatottak számára.

Mivel a 598/2021. (X.28.) kormányrendelet tárgya és a konkrét norma megítélése – különös tekintettel a 2.§ (8)-(9) bekezdéseire – mind a magyar társadalomban, mind a vasutasok körében jelentős megosztottságot mutat, ezért tájékoztatást kértünk többek között az RCH és a TS-Hungária vezetésétől, hogy a két vállalat milyen álláspontra helyezkedik ezzel kapcsolatban. November 5-én jelezték számunkra, hogy a két vállalat szintén nem teszi kötelezővé a COVID elleni védőoltást munkavállalóik számára. 

A MÁV-Volán csoport vezetésével közös ajánlás is létrejött az oltás felvételének ösztönzése érdekében. A kollektív erejű megállapodás a továbbiakban garantálja, hogy a munkáltató ne dönthessen egyedül a védőoltás elrendeléséről, csakis a CSÉT-ülés keretein belül. Mint fogalmaz, a felek

a járványügyi helyzet alakulását fokozottan vizsgálják és szükség esetén Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács keretein belül egyeztetik az 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet szerint a kötelező védőoltás felvételének lehetőségét, előírását.

A munkáltató egyebekben vállalta, hogy a korábbi, június 15-i határidő után beoltottak számára két nap pótszabadságot biztosít, ezt azonban csak 2022-ben lehet felhasználni. A szükséges igazolást (védettségi igazolvány) a munkáltatói jogkörgyakorlónak kell mutatni legkésőbbi 2021. november 30-ig. 

A fentieken túl a CSÉT-ülésen napirendre került a minimálbér, garantált bérminimum mértéke is. Ismeretes, 2021. november 3-án a kormány, az országos munkaadói szövetségek és a szakszervezeti konföderációk megállapodtak arról, hogy 2022. januárjától a minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum 260.000 forintra emelkedik. Ennek vasutas bérekre gyakorolt hatásáról további számítások és tárgyalások szükségesek. A bértorlódások kiegyenlítésére vonatkozó javaslatunkat megtettük a munkáltató részére. 

Letölthető dokumentumok:

17342-1-2021-MAV.pdf