Nálunk minden
a vasutasokról szól!

MÁV-Vagon: Létszámleépítésre nem kell számítani!


Miután a Magyar Közlönyben megjelent a kormányrendelet egyes tevékenységek MÁV-Starttól a MÁV-Vagon Kft-be való áthelyezéséről, konzultációt kezdeményeztünk. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, az alábbi tájékoztatást juttatta el részünkre a munkáltató.

"A Kormányhatározat alapján a hosszú távú IC+ gyártási, és egyéb járműgyártási tervek megvalósítása átszervezést igényel a MÁV-START és a MÁV VAGON munkaerő- és eszközforrásait illetően. Mindez megkönnyíti majd a munkavégzést, az információáramlást, felgyorsítja a folyamatokat és a gyártást. A változás elősegíti a modernebb, innovatívabb és versenyképesebb vasúti járműgyártást. Az átszervezésben tervezetten olyan területek lesznek érintettek elsősorban, mint az IC+ sorozatgyártás és egyéb járműtervezési és gyártási tevékenységek, fővizsgákkal, nagyjavításokkal és teherkocsi javítással kapcsolatos tevékenységek. A fentiekből adódóan a Vasúti Járműjavító (Szolnok, Békéscsaba telephelyek) és Járműkonstrukció szervezetet teljes egészében, a Járműbiztosítási Igazgatóságoknak csak kis részét (Fényeslitke, Celldömölk, Dunaújváros telephelyek teherkocsi javítási tevékenységeket) érinti az átszervezés.

A tevékenységek átszervezésében érintett munkavállalók átvételére jogutódlással, jogfolytonosan kerül sor, a munkáltató személyében következik be változás. Minden munkavállaló munkájára szükség van, és valamennyi munkavállaló foglalkoztatására a továbbiakban is változatlan feltételek mellett fog sor kerülni. Létszámleépítésre nem kell számítani. A munkavállalókat a munkabérük, egyéb juttatások (beleértve a vasúti menetkedvezményt is) és a munkavállalói jogok és kötelezettségek vonatkozásában hátrány nem érheti.

A változás által a nemzetközi piacon is érdekelt járműgyártó projekteket hatékonyabban lehet végezni. Az októberben életbelépő tevékenység-áthelyezésnek, a járműgyártási folyamatok racionalizálásának köszönhetően várhatóan megnő a lehetőség a gyártási kapacitások rugalmas fejlesztésére, új technológiák meghonosítására. Az új technológiák alkalmazása révén lehetőség nyílik a járműfejlesztési- és gyártási tevékenység átfutási idejének lényeges csökkentésére is.

A Munkáltató a tevékenységek átszervezéséről a fenti előzetes tájékoztatást adja, természetesen, a Munkáltató az érdekképviseleteket folyamatosan tájékoztatja, illetve az Mt. 38. §-a, illetve a 264. – 265. és 272. §-ai szerinti együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének is eleget fog tenni."

A kezdeményezett konzultációra természetesen továbbra is igényt tartunk.