Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Magyar Közlöny: október elsején kerül át a MÁV-Starttól a járműgyártás és a vasúti fővizsgákhoz szükséges javítási tevékenység a MÁV Vagonhoz, konzultációt kezdeményeztünk!


A MÁV-Start Zrt. által végzett, a személyszállítási közszolgáltatási feladatellátáshoz közvetlenül nem kapcsolódó járműgyártási tevékenységet, a vasúti fővizsgákhoz szükséges javítási tevékenységet, valamint az annak végzéséhez szükséges humán- és eszközerőforrásokat 2021. október 1-jei fordulónappal a MÁV Vagon Kft-hez helyezik át. A VDSzSz Szolidaritás konzultációt kezdeményezett!

Magyar Közlöny: október elsején kerül át a MÁV-Starttól a járműgyártás és a vasúti fővizsgákhoz szükséges javítási tevékenység a MÁV Vagonhoz, konzultációt kezdeményeztünk!

A Magyar Közlöny 2021. évi 87. számában jelent meg a Kormány 1257/2021. (V. 12.) Korm. határozata. Eszerint

"a vasúti gördülőállomány-fejlesztés stratégiai céljainak megvalósításához szükséges feladatokról

A Kormány a vasúti gördülőállomány-fejlesztés stratégiai céljainak megvalósítása érdekében

1. egyetért a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) és a tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági társaságok profiltisztításával, melynek keretében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által végzett, a személyszállítási közszolgáltatási feladatellátáshoz közvetlenül nem kapcsolódó járműgyártási tevékenység, a vasúti fővizsgákhoz szükséges javítási tevékenység, valamint az annak végzéséhez szükséges humán- és eszközerőforrások 2021. október 1-jei fordulónappal a MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaságba áthelyezésre kerülnek;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. szeptember 30.

2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a MÁV Zrt. és a tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági társaságok által végzett

a) gyártási tevékenységek 1. pont szerinti átadásának módjára, az átadáshoz szükséges feltételek biztosítására,

b) a vasúti személyszállítási szolgáltatásokhoz szükséges üzemképes gördülőállomány biztosításával kapcsolatos tevékenységei tekintetében a profiltisztítás alternatíváira, kitérve annak előnyeire, hátrányaira, szükséges feltételeire és hatásaira,

c) üzemszerű működés biztosításához szükséges karbantartási, a vasúti fővizsgákhoz szükséges javítási, gyártási, valamint az egyéb, a gördülőállomány biztosításával összefüggő tevékenységeinek megosztására – a profiltisztítás eredményes, hatékony és gyors megvalósítása érdekében – készítsen költség-haszon elemzést is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányt, és annak eredményéről számoljon be a Kormány részére.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal"

Szakszervezetünk konzultációt kezdeményezett, amit ide kattintva is elolvashattok!

Letölthető dokumentumok:

SKM_C25821051813400.pdf