Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Egy lépéssel közelebb ahhoz, hogy a MÁV-csoportnál ismét egységes bértarifarendszer legyen!


Ennek alapját képezi a november elsejétől visszamenőlegesen hatályos korrekciós bértarifarendszer, amely minimumértékeket tartalmaz, és semmi köze a jövő évi bérfejlesztéshez! A bérköltséghez képest azonban jelentős összeget igényelt a korrekció: közel 1-1 milliárd forintot a MÁV Zrt. és a MÁV-Start Zrt. részéről!

 

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke:

Tartjuk az idén kötött bérmegállapodásban foglaltakat, ennek egyik nagyon fontos lépése volt az, hogy a MÁV Zrt., a MÁV-Start Zrt., a MÁV SZK Zrt. vonatkozásában egy korrekciós bértáblát alkottunk közösen. Azért fontos, hogy közösen, mert immár ez a bértábla megállapodáson alapul - nem úgy, mint korábban, amikor a munkáltató egyoldalú intézkedésével változhattak annak értékei. Mitöbb nem csak az értékei, hanem az adott MMK-osztályban szereplő munkaköröket is a munkáltató tetszőlegesen variálhatta.

Ennek az időszaknak vége, több mint egy évtized kellett, hogy elteljen ahhoz, hogy ismét megállapodáson alapuló bérrendezés elébe nézzünk. Ugyanis ez a mostani egyezségcsomag egy lépés abban a folyamatban, aminek a végére remélhetően a következő évben fog sor kerülni, amikor a MÁV vállalatcsoportnál egy egységes bértarifarendszer ismét működik - hangsúlyozom: megállapodás alapján.
Ennek alapját képezte - amint már említettem - a korrekciós bértarifarendszer, amely - hangsúlyozom - minimumértékeket tartalmaz, és semmi köze a jövő évi bérfejlesztéshez! Ehhez képest igen sok pénz kellett ahhoz, hogy ez az alap megvalósulhasson: (...) a bérköltséghez képest jelentős összeg: úgy a MÁV Zrt-nél, mint a MÁV-Start Zrt-nél közel 1 milliárd forintot igényelt a szükséges korrekció.
Tudnotok kell, hogy a minimumértékekre való ráálláshoz volt szükség ezekre a korrekciókra. Ez azt jelenti, hogy az adott társaságnál lévő tagjaink, munkavállalók több mint egy harmadának változott pozitív irányban a bére, az idei és a jövő évi bérfejlesztésen kívül.

A tárgyalások során fontos szempont volt, hogy a további bértorlódásnak elejét vegyük. Tudjátok, hogy a garantált bérminimum változása miatt adott foglalkozási csoportokban, MMK-osztályokban jelentősen összecsúsztak a bérek. Ez nyilvánvalóan joggal irritálta azokat, akik magasabban kvalifikált munkakörben ténykedtek, és az ő jövedelmük nem emelkedett olyan százalékos arányban, mint a garantált bérminimum. Erre figyelünk egyébként a 2018-as bértárgyalások során is, hiszen erre van félretéve 2%-os bértömeg.

Hangsúlyozom, hogy a jövő évi bérfejlesztésnél alanyi jogon jár mindenkinek legalább 10%-os alapbéremelés, és az említett 2% ezen felüli, és azt igyekszünk a munkáltatóval való tárgyalások során úgy elosztani, hogy ez a bértorlódás még inkább elsimuljon, ne okozzon fölös feszültségeket tagjaink, illetve a vasutas munkavállalók között. Az is elképzelhető, hogy az említett százalékos értéken túl további források is rendelkezésre állhatnak majd a jövő évi egyezséghez. Az említett bértáblák 2017. november 1-től visszamenőleges hatályúak. 

Hangsúlyozom még egyszer: minimális értékeket tartalmaz, tehát akinek jövedelme a mostani bértáblában foglaltaktól magasabb irányban eltér, annak az megmarad. Akinek nem éri el, annak értelemszerűen meg kell emelni az alapbérét arra a szintre, amit a bértábla az esetében előír.

A november elsejei bérintézkedések nem bérfejlesztés keretében történtek, hiszen a bérfejlesztés 2017-ben megtörtént, és 2018 még hátravan. Ez egy közbenső lépés ahhoz, hogy a bérmegállapodásban foglalt irányelvek, szempontrendszerek érvényesülni tudjanak. Az más dolog (...), hogy ehhez a lépéshez, - ha úgy tetszik - mankóhoz szükség volt arra, hogy adott társaságoknál jelentős pénzügyi [ráfordításra] kerüljön sor. Ahogy mondtam, a MÁV Zrt-nél és a MÁV-Start Zrt-nél közel egy milliárd forintba került ez a korrekció.

Fontos körülmény, hogy mindegyik társaságnál - ahogy ez kitűnik a megállapodások szövegéből is - egyetlen bértábla létezik november elsejétől. Annyiban tér csak el a Start konstrukciója, hogy a mozdonyvezetői, mozdonyfelvigyázói munkakörök esetében a már korábban létező bértábla változatlanul érvényben van, és önálló életet él, mindaddig, ameddig a felek nem döntenek úgy, hogy azt is integrálják a Startnál lévő bértáblába. De a Startnál is gyakorlatilag ez az egy bértábla van, az előbb említett megoldással. Tehát nincs külön kocsivizsgálói, jegyvizsgálói, járműszerelői bértábla: MÁV-Startos bértábla van, és ez így fog maradni - a mozdonyvezetőkre vonatkozó, és abba a munkakörcsaládba tartozók esetében pedig az a bértábla azért él önálló életet, mert várat magára az integrációs folyamat. És ha ebben sikerül egyezségre jutnunk a jövő év folyamán, akkor elképzelhető, hogy a MÁV-Startnál is csak ez az egy bértábla fogja majd szabályozni a keresetek alakulását.
Szakszervezetünk - mivel megállapodásról van szó - örül az egyezségnek, annak a folyamatnak, amelynek a vége akár az is lehet, hogy a MÁV-Start vezérigazgatója megtér, és helyes utat fog járni a tagjainkkal kapcsolatos bánásmód terén.

 

Természetesen, rövidesen mellékeljük a minden fél által aláírt megállapodásokat. 

Előzmény:

Mint "Évvégi kifizetést és többek között az Életpálya Modellbe illeszthető bértarifa-rendszer bevezetését is kezdeményezte a VDSzSz Szolidaritás és a VSZ" c. cikkünkben írtuk, a VDSzSz Szolidaritás és a VSZ elnöke Dávid Ilonának, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának korábban írt közös levelében ezen kívül többek között azt is kezdeményezte, hogy a kiemelt munkakörökben az év végéig kerüljön sor jelentős mértékű alapbérfejlesztésre, és jelentősen emelje meg a munkáltató a jelenlegi bérsáv-minimum összegeit. Levelüket ide kattintva olvashatjátok el.