Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Tárgyalást kezdeményeztünk a munkáltatóval az Mt. módosításokkal kapcsolatban


A VDSzSz Szolidaritás már jó ideje azon dolgozik, hogy az egészségileg alkalmatlanná váló munkavállalók kedvezményeit kiterjessze, illetve a munkáltatói kötelezettségeket fokozza, egyértelműsítse. Törekvéseinket a munkáltató a legutóbbi (MÁV Zrt.) VÉT-ülésen fogadhatónak tartotta.

A sajtóban megjelent riogatásokkal szemben szakszervezetünk – köszönhetően a hatályos kollektív megállapodásainknak – nem érzi veszélyeztetve a vasutas munkavállalók helyzetét.

Az Országgyűlés napirendjén van az „Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról" szóló T/1845. számú törvényjavaslat, ami néhány ponton módosítja a Munka Törvénykönyvét is. Ennek közvetlen kiváltó oka két uniós Irányelvnek (az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről, illetve a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról) a hazai jogrendbe történő átültetése.
Ez utóbbiakkal kapcsolatban álláspontunk alapvetően nem különbözik az eddig megszólaló munkavállalói érdekképviseletek véleményétől, azaz mi is úgy gondoljuk, hogy a Kormány nagyon visszafogottan él az Irányelvek által felkínált lehetőségekkel (gondolunk itt elsősorban a kedvezmények mértékére, illetve az ezzel összefüggő díjazási szabályokra).

Az Mt-t érintő pontokkal kapcsolatban úgy látjuk, hogy – a hatályos kollektív megállapodásoknak köszönhetően – mind a szabadság kiadása, mind az egészségi okból való alkalmatlanság kérdése (a legtöbbet támadott pontok) nem okozhat problémát a vasutas munkavállalók számára.
Kétségtelen, hogy a munkavállaló (a munkakörének ellátásához szükséges) egészségügyi okból való alkalmatlansága a jelenlegi feltételek között olyan probléma, ami elsősorban a dolgozókra hárítja ennek kockázatát. Ez a hatályos munkajogi szabályozás egyik gyenge pontja, amin a törvényjavaslat is inkább ront, mintsem javítana.

A MÁV-Volán csoport esetében a munkavállalók egyes foglalkoztatási kérdéseit és a munkaügyi kapcsolatokat szabályozó Együttműködési Megállapodásaink ezt a kérdést igyekeznek kezelni. Így a hatósági orvosi vizsgálathoz kötött munkakörben egészségileg alkalmatlanná vált munkavállaló kedvezményeire jelenleg is tételes szabályok vannak - a kollektív szerződésekben foglaltakon túlmenően, 

A VDSzSz Szolidaritás már jó ideje azon dolgozik, hogy ezeket a kedvezményeket kiterjessze, illetve a munkáltatói kötelezettségeket fokozza, egyértelműsítse. Törekvéseinket a munkáltató a legutóbbi (MÁV Zrt.) VÉT-ülésen fogadhatónak tartotta. Ezirányban folytatott tárgyalásaink most értelemszerűen kiegészülnek a törvényjavaslat olyan részeivel, ami a szűkmarkú törvényi szabályozással szemben (mindenekelőtt a szülői szabadság tekintetében) esetleg kedvezőbb mértéket és díjazási szabályokat biztosíthatnának a vasutas munkavállalók részére.