Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Közlemény


Szakszervezetünk számára kiemelten fontos a vasutas munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő kérdések érdekvédelmi és szakmai kezelése: feladatunknak tartjuk a foglalkoztatást érintő változásokra történő felkészülést és a fennálló munkaerőhiány kezelését is, hiszen ezek a kihívások valamennyi tagunkat közvetlenül is érinthetik.
Ezen felismerés mentén éltünk 2020-ban azzal a lehetőséggel, amit egy, a Kormány által kiírt pályázat teremtett meg, és aminek kifejezett célja a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése volt.

Ismereteink szerint ezzel a lehetőséggel az elmúlt időszakban a legtöbb hazai szakszervezet – önállóan vagy másokkal összefogva – élt. Mi ez utóbbi megoldást választva konzorciumi partnerként vettünk részt a projektben – társulva az ágazatban érdekelt munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekkel (Vasutasok Szakszervezete, Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Mozdonyvezetők Szakszervezete és a STRATOSZ).
A projekt 2021. őszén lezárult, a pályázati kiírásnak megfelelően a vállalt céljait sikerrel megvalósította.

Ezután ért teljesen váratlanul bennünket a november elsején Hadházy Ákos országgyűlési képviselő közösségi portálon közzétett „korrupcióinfós” megosztása, miszerint „“Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás” nevű szervezet („minimum”) 100 millió forint EU-s támogatást lopott el. Ezt a következtetését minden tényinformációt mellőzve vonta le, melyet a leghatározottabban visszautasítunk.

A pályázati források felhasználása tekintetében saját hatáskörben elkölthető pénzekkel nem is rendelkeztünk, hiszen a pályázati kiírásnak megfelelően megvalósító szervezeteken, illetve a projektben kötelezően közreműködő szakértőkön keresztül történt a megvalósítás. Mindez ráadásul utófinanszírozás mellett történt, tehát az Irányító Hatóság közreműködése, kontrollja nélkül kiadások elszámolására nem is lett volna lehetőség.
Szakszervezetünk a projekt megvalósítása során folyamatosan tájékoztatást adott, mi több az érintett régiókban számos rendezvényt is tartott, továbbá honlapján és közösségi oldalán ezeket közzé is tette, hiszen kifejezetten büszkék vagyunk arra, hogy a vasútvállalatok (ideértve jelen esetben a Volánbuszt is) humán vezetőivel és szakértőivel együttműködve próbáltunk meg az előttünk álló humán kihívásokra felkészülni.

Ezen túlmenően a képviselő leleplezte a munka világáról szerzett ismereteinek teljes hiányát, hiszen már az érdekképviseleteknek a pályázati kiírásban megfogalmazott szerepét is vitatja. Azt sem rejtette véka alá, hogy erről egy „honfitársunk hozott személyesen fotókat”, így alappal vélelmezzük, hogy a lejárató kampány mögött ugyanazon személyi kör lelhető fel, amelyik eddig sem tartotta vissza magát attól, hogy szakszervezetünk jóhírnevét aláássa.

Szakszervezetünk jóhírének megsértése miatt jogi úton is elégtételt kíván venni.

VDSzSz Szolidaritás