Nálunk minden
a vasutasokról szól!

18 fokos munkakörnyezet: az intézkedést túlkapások kísérik egyes jogkörgyakorlók részéről, szóljatok, ha ilyet tapasztaltok!


Már több fórumon is jeleztük a MÁV-Volán csoport vezetése felé, hogy egyes területeken a kormányrendelet és az ennek nyomán kiadott EVIG-rendelkezések betartására tett intézkedéseket túlkapások kísérik egyes jogkörgyakorlók részéről.

18 fokos munkakörnyezet: az intézkedést túlkapások kísérik egyes jogkörgyakorlók részéről, szóljatok, ha ilyet tapasztaltok!

Steininger Zsolt, a MÁV humánerőforrás vezérigazgató-helyettese a legutóbbi VÉT-ülésen kérte, hogy minden ilyen túlkapást konkrétumokkal jelezzenek a szakszervezetek részére, majd ezt követően megteszi a szükséges intézkedéseket. Tudomásunkra jutott, hogy a MÁV által már korábban beszerzett eszközöket egyes szolgálati helyeken teljesen indokolatlanul összeszedették, ami előtt rajtunk kívül még a menedzsment tagjai is értetlenül állnak, hiszen ezeket épp a munkáltató bocsátotta korábban a munkavállalók rendelkezésére.
(Értesüléseink szerint a mikrohullámú sütőket, a kávéfőzőket tüntették el az érintett szolgálati helyekről, de előfordult, hogy a hűtőt is kikapcsoltatták.) Ha ilyet vagy ehhez hasonlót tapasztaltok szolgálati helyeteken, akkor azt konkrétumokkal küldjétek meg részünkre a szolgalatihelyorseg@vdszsz.hu email-címre, hogy mielőbb intézkedhessünk!

Mi is az a szolgálatihelyőrség?

Feltérképezzük, a hálózaton hol van szükség intézkedésre, egyeztetésre, hogy a munkakörülményeket közösen mielőbb jobbá tehessük, javítsunk rajtuk! Számos esetben kérik segítségünket tagtársaink a munkakörülmények javítása érdekében (hiányzó mikró, rossz szék, nem megfelelő világítás, stb.), melyekre közreműködésünknek köszönhetően, a szolgálati vezető bevonásával rövid időn belül megoldást találunk. A szolgalatihelyorseg@vdszsz.hu e-mail címen az elérhetőségetek megadásával jelezzétek nekünk, hol milyen intézkedésekre van szükség, hová menjünk személyesen bejárásra. Keressetek minket bátran!

Alapvetés, hogy a munkahelyeken a 18 Celsius fokot biztosítani kötelesek a munkáltatói jogkörgyakorlók, ennél nem lehet alacsonyabb a hőmérséklet! Szakszervezetünk kiemelten fontosnak tartja a munkavállalók egészségének megőrzését, éppen ezért a szociális helyiségekben (öltözők, zuhanyzók, készenléti pihenőhelyiségek) kizárólag 18 foknál magasabb hőmérsékletet tartunk csak elfogadhatónak. A javaslatainkat (ld. alább) eljuttattuk a MÁV-Volán csoport vezetéséhez, akik azokat továbbították az ITM felé, lapzártánkig azonban nem érkezett válasz az ITM részéről.

A VDSzSz Szolidaritás javaslatai a 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet MÁV Csoportnál történő alkalmazásáról:

 • Hidegnek minősülő környezetben végzett munka esetén óránként 5-10 perc pihenőidőt kell biztosítani. A pihenőidőbe nem tartozik bele a melegedő helyiség megközelítésének, illetve onnan a munkahelyre való visszatérésnek az időtartama. A pihenőidőt valamennyi érintett munkavállaló esetében a munkaidőn belül kell kiadni. Kivételesen indokolt, rendkívüli esetben – mentés, baleset elhárítás – a pihenőidők összevonhatók. A pihenőidők összevonhatók akkor is, ha kedvező klimatikus körülmények a munkavégzés helyén, vagy annak közelében nem biztosíthatók.
 • Kedvező klimatikus körülménynek minősül a zárt téri, legalább 21 C° léghőmérsékletű helyiség, vagy a fűtött közúti-, vasúti jármű.
 • A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni.
 • Az egyszemélyes munkát végzők esetében, ahol semmilyen körülmények között nem biztosítható a meleg munkakörnyezetben a pihenőidő eltöltése (pl. vonalbejáró), a munkavállaló részére a védőital melegen tartására hőpalackot (termoszt) kell biztosítani.
 • Nedves munkakörülmények között munkát végző munkavállalók részére a munkaruha (egyenruha, védőruha) szárítási lehetőséget, arra alkalmas eszközzel biztosítani kell. Amennyiben erre nincs lehetőség csere ruházatot szükséges biztosítani.
 • A munkavállalók részére pihenőhelységekben a javaslat 2. sz. pontjában meghatározott léghőmérsékletet kell biztosítani (pl. osztott munkaidőben történő foglalkoztatás).
 • Amennyiben a munkavállaló a munkaidőn kívüli rendelkezésre állási kötelezettséget a munkáltató telephelyén látja el, részére ezen javaslat 2. pontban meghatározott léghőmérsékletet kell biztosítani. Amennyiben ez nem lehetséges, és a rendelkezésre állás helyét a munkavállaló otthonában, vagy más, általa megjelölt és a munkavégzés helyére tekintettel, elérhető helyen tölti, munkanapon az alapbér 55 %-a, míg pihenő-, vagy munkaszüneti napon az alapbér 70%-a illeti meg a munkavállalót.
 • Irodai munkakörnyezetben, képernyős munkakörben foglalkoztatott munkavállalók jogszabályban meghatározott munkavégzés megszakításának időtartamára, a 2. pontban meghatározott léghőmérsékletet (kijelölt melegedő helyiséget) kell biztosítani.
 • Az érintett munkakörökben, a munkaidőbeosztását úgy kell meghatározni, hogy a lehető legkisebb mértékben kerüljön sor laktanya igénybevételére.
 • Munkakörönként meg kell vizsgálni a Home-Office munkavégzés lehetőségeit, annak lehetősége esetén annak bevezetését.
 • A téli munkaruházattal történő ellátás megfelelő minőségben és időben történő kiszolgálásának fokozott biztosítása.