Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Kezdeményeztük, hogy többek között a járműszerelői és pénztárosi munkakörcsalád munkavállalói számára is biztosítsa a Start a MÁV-ÉVEK programban való részvétel lehetőségét!


A július végén esedékes egyösszegű, SZÉP Kártyára is igényelhető kifizetésről szóló megállapodás aláírása mellett a július 6-i CSÉT-ülésen a felek vállalták, hogy a MÁV-Startnál a foglalkozás-politikai megállapodást július végéig megkötik. A munkáltató megküldte tervezetét, ezzel kapcsolatos javaslatainkat elküldtük a MÁV-Start részére.

Kezdeményeztük, hogy többek között a járműszerelői és pénztárosi munkakörcsalád munkavállalói számára is biztosítsa a Start a MÁV-ÉVEK programban való részvétel lehetőségét!

Mint Dr. Gönczi Tamás, a VDSzSz Szolidaritás Startos társasági vezető ügyvivője Dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatója részére jelezte, a MÁV-ÉVEK program keretszabályai többek között rögzítik, hogy a humánerőforrás igazgató engedélyével a legalább 25 évig hatósági orvosi vizsgálathoz kötött munkakörben dolgozók a MÁV-ÉVEK programban részt vehetnek, ha a program időtartamát figyelembe véve a nyugdíj, vagy korhatár előtti ellátás ezáltal elérhetővé válik számukra.

Szakszervezetünk álláspontja szerint a vasútnál, és különösen a vasúti végrehajtó szolgálatban ledolgozott kiemelkedően hosszú, szinte a teljes életpályát felölelő időtartam alapján azoknak a munkavállalóknak is biztosítani kellene az életpálya ilyen módon való méltányos lezárásának lehetőségét, akik nem hatósági orvosi vizsgálathoz kötött, hanem egyéb – a vasútüzem működése, illetve a vasút által nyújtott szolgáltatások biztosítása szempontjából nem kevésbé fontos – munkakörben dolgozták le szinte az egész életüket.

Ennek alapján javasoltuk, hogy a megállapodás 3.5 pontjának második bekezdése egészüljön ki a következők szerint (a változtatás nagybetűkkel jelölve):

A humánerőforrás igazgató előzetes engedélyével a MÁV-START Zrt.-nél legalább 25 évig A VASÚTI VÉGREHAJTÓ SZOLGÁLATHOZ SOROLHATÓ, VAGY hatósági orvosi vizsgálathoz kötött munkakörben foglalkoztatott, munkaköre ellátására egészségügyileg alkalmatlanná vált munkavállaló – legfeljebb a korhatár előtti ellátásra, illetve az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultságig – MÁV-ÉVEK programban vehet részt, amennyiben legfeljebb a Munka Törvénykönyvében meghatározott rögzített felmondási idő, végkielégítés és az ezek hosszának megfelelő munkaviszony idejére járó szabadság időtartama hiányzik a jogosultság megszerzéséig.

(A vasúti végrehajtó szolgálathoz tartozó, de nem hatósági orvosi vizsgálathoz kötött munkakörök alatt szakszervezetünk mindenekelőtt a járműszerelői és a pénztárosi munkaköri család munkaköreit érti)

Javaslatunk indoka, hogy megítélésünk szerint a vasútüzem működéséhez való közvetlen hozzájárulás, és nem pedig az orvosi vizsgálat hatósági jellege az elvi indoka annak, hogy bizonyos kör számára a MÁV-ÉVEK programban való részvétel lehetőségét egészségi alkalmatlanság esetén biztosítani kellene. A MÁV Zrt-től eltérően a MÁV-Start Zrt.-nél a társaságnál foglalkoztatott munkavállalók között igen jelentős azoknak az aránya, akik vasúti végrehajtó szolgálati jellegű munkakörben dolgoznak, de a munkakörük betöltéséhez nem szükséges hatósági alkalmassági vizsga.

A fenti szempont miatt indokoltnak tartjuk, hogy ezen kollégák számára is biztosított legyen a MÁV-ÉVEK program lehetősége.

Ezzel kapcsolatban fontosnak tartjuk azt is megemlíteni, hogy a járműszerelő munkakörben dolgozók munkakörülményei, az általuk végzett nehéz fizikai munka különösen igénybe veszi az emberi szervezetet, akár nappalos, akár fordulós, vagy műszakos munkarendben dolgoznak. Az irányadó nyugdíjkorhatár előtt 2-3 évvel már oly mértékben elhasználódott a több évtizedes járműszerelő munkától a szervezetük, hogy többen közülük egészségi állapotuk megromlása miatt munkakörükre alkalmatlanná válnak.

A pénztáros munkakörben dolgozók esetében szintén nagy segítséget jelentene, ha lehetőségük volna a MÁV-Évek programba belépni, mivel a nyugdíjhoz közel már sokuknak megromlott az egészségi állapota, a folytonos ülő munka miatt a munkavállalók többsége gerinc, illetve érrendszeri problémákkal küszködik, ez pedig jelentősen megnehezíti életvitelüket.

A nyugdíjas korhoz közelítő munkavállalók munkaerő-piaci esélyei az új állásra sok esetben a nullával egyenlőek, és ha az öregségi nyugdíjhoz még néhány év hátra van, akkor nagy a veszélye annak, hogy a nyugdíjig ellátatlanul maradnak. Nekik nyújtana nagy segítséget, ha a MÁV-Évek programba beléphetnének.

Megítélésünk szerint a humánerőforrás igazgatói engedély, mint előfeltétel a kibővített alanyi kör mellett is megfelelő munkáltatói kontrollt biztosítana, illetve a MÁV-ÉVEK program visszaélésszerű alkalmazásának lehetőségét kizárná.