Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A Kúria ítélete a gyakorlatban: az elmaradt kiküldetési díj kifizetésének esete


Idén áprilisban a VDSzSz Szolidaritás által képviselt tagtársunk ügyében precedens értékű ítélet született a Kúrián a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatással, azon belül a szerződésben rögzített munkavégzés helyének megváltoztatásával kapcsolatban. Az ítéletet követően két tagtársunk kérte segítségünket, mivel úgy gondolták, részükre sem fizette ki a munkáltató több esetben a kiküldetési díjat.

A Kúria ítélete a gyakorlatban: az elmaradt kiküldetési díj kifizetésének esete

A Kúria kimondta, hogy a MÁV Zrt, azaz „az alperes a munka törvénykönyve és a Kollektív Szerződés megsértésével járt el, amikor a felperest a munkaszerződésével ellentétesen két alállomáson foglalkoztatta megfelelő ellentételezés nélkül.”

Tagtársaink meghatalmazása alapján írásban kértük a munkáltatót, hogy – három évre visszamenőleg – fizesse ki az elmaradt több 10 ezer forint összegű kiküldetési díjat. A kiküldetések minden esetben az időszakos vizsga, oktatás és orvosi alkalmassági vizsgálatokra szóltak.
A VDSzSz Szolidaritás Debreceni területi szervezet megkeresésére gyorsan érkezett a munkáltató válasza, miszerint kérésünket megvizsgálta, és megtette a szükséges intézkedéseket az elmarad kiküldetési díj kifizetése érdekében.

Fontos megjegyezni, ha a munkavállaló a munkaszerződésében rögzített munkahelyen kívül végzi munkáját a Munka törvénykönyve, és a hatályos Kollektív Szerződés rendelkezései alapján alkalmanként 500 Ft napidíjra, valamint - ha az utazási idő a munkaidőn kívül esik - annak időtartamára is jogosult díjazásra. Ettől eltérő szabályok érvényesek azokra a munkavállalókra, akik munkájukat szokásosan telephelyen kívül végzik – ezeket a munkaköröket a Kollektív Szerződések rögzítik – ezért az esetükben egyedileg kell megvizsgálni a kiküldetés kérdését.

A munkavégzés helyének meghatározásával kapcsolatban azt is kifejtette a Kúria, hogy „az Mt. 58. §-a alapján alkalmazandó Mt. 44. §-a szerint a munkavégzési hely megváltoztatására írásbeli munkaszerződés módosítás esetén van lehetőség. Az alperes Kollektív Szerződésének 16. § 1. pontja is kimondja, hogy a munkavégzés helyének állandó vagy változó jellegét a munkaszerződésben kell megállapítani, változó munkavégzési hely esetén az irányadó telephelyet is pontosan meg kell jelölni”.

Mint a fentiekből is látszik, megéri kiállni érdekeinkért. Ha úgy gondolod, hogy sérelem ért, keresd a VDSzSz Szolidaritás helyi tisztségviselőit, akik segítséget nyújtanak, és szükség esetén képviselik is tagtársainkat!

dr. Szabó Monika, VDSzSz Szolidaritás, Debrecen területi vezető ügyvivő-helyettes