Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Jogerős: a VDSzSz Szolidaritás küldötteinek akaratát szentesítette a bíróság


Május 31-én a Fővárosi Ítélőtábla által meghozott jogerős ítélettel lezárult az a polgári per, amelyet volt tagtársunk indított a szakszervezet 2020. szeptember 15-én tartott küldöttgyűlésén meghozott határozatok ellen. Ezzel a jogerős döntéssel ismételten és végérvényesen bebizonyosodott, hogy megalapozatlanok a szakszervezetünk lejáratására és a küldöttek akaratának megváltoztatására irányuló hamis állítások.

Jogerős: a VDSzSz Szolidaritás küldötteinek akaratát szentesítette a bíróság

Az Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú bíróság azon ítéletét, amely szerint az alapszabály módosítása jogszerű volt, azaz az egyes fejezeteiről, mint technikai egységekről történő szavazásnál elegendő volt a küldöttek egyszerű többségének (jelenlévők ötven százalékának „igen” plusz egy) szavazata. A jelenlévők legalább háromnegyedes igenje a teljes alapszabály szövegének elfogadásához volt „csak” szükséges.

A Fővárosi Ítélőtábla úgy ítélte meg, hogy – mivel a teljes alapszabályt a küldöttek háromnegyedes többséggel fogadták el -, ezért még aznap jogszerűen hatályba is lépett.

Az elfogadott alapszabály második fejezete szerint, ha valamely tagnak megszűnt/megszűnik a MÁV-os munkajogviszonya, megszűnik a „rendes” szakszervezeti tagsága is; azaz a VDSzSz Szolidaritásnak ettől kezdve vagy nyugdíjas, vagy jogfenntartó tagja lehet. Erre tekintettel az Ítélőtábla megállapította, hogy pereskedő tagtársunk már a kereset benyújtásának napján sem volt – és azóta sem - rendes tagja a szakszervezetnek, nem volt jogosultsága a küldöttgyűlés határozatait megtámadni. Ezért teljesen azonos indokok mentén helybenhagyta a keresetet elutasító elsőfokú ítéletet.

Az ügy másodszor járta meg a Fővárosi Ítélőtáblát. Első alkalommal e grémium a VDSzSz Szolidaritás Alapszabályát elfogadó 2020-as küldöttgyűlési határozat végrehajtását felfüggesztette, az alapszabály nem volt a gyakorlatban alkalmazható, ezért a 2022. május 11-én megtartott küldöttgyűlést a 2017-ben elfogadott alapszabály szerint kellett összehívni és megtartani, amely jelentős kihatással volt a küldöttek által képviselhető tagcsoporti létszámra, ezzel együtt a küldöttek képviseleti jogára is.

Volt tagtársunk pert kezdeményezett a VDSzSz Szolidaritást, mint egyesületet nyilvántartó bíróság változásokat bejegyző végzése ellen is, azonban itt sem járt sikerrel, ebbéli törekvéseinek szintén a Fővárosi Ítélőtábla eljárást megszüntető, jogerős döntése szabott gátat. Ezzel elhárult minden akadály a 2020-ban elfogadott alapszabály jövőbeni alkalmazása elől.

Dr. Baráth Andrea, vezető jogtanácsos, VDSzSz Szolidaritás