Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Budapesten tartja Kongresszusát az ETF


2022. május 24-27. között Budapesten tartja az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége (ETF) a VI. rendes kongresszusát. A döntéshozó testület május 25-én újraválasztotta Frank Moreels elnököt, és megerősítette posztján Livia Spera főtitkárt. Az ETF Kongresszusa - az Alapszabály egyértelműsítő módosítása mellett - nagy többséggel elfogadta az elmúlt évek tevékenységéről készített beszámolókat: eredetileg az ETF Vasúti Szekciója 2021. december 8-án fogadta el, ezt 2022. május 26-án hagyta jóvá a Kongresszus a többi szekció beszámolója mellett. A továbbiakban a Vasúti Szekció beszámolójából és programjából idézünk fel részleteket, ami segít megvilágítani, hogy az ETF milyen problémákat lát maga előtt.

Budapesten tartja Kongresszusát az ETF

Részletek a beszámolóból:

 • A 4. vasúti csomag elfogadását követően az ETF Vasúti Szekciója továbbra is hatással volt az európai szintű vasúti politikára és jogszabályokra, és felemelte szavát az ágazat fokozatos liberalizációja ellen. A figyelemre méltó ügyek közé tartozik a mozdonyvezetőkről szóló irányelv folyamatban lévő felülvizsgálata, ahol a szekció az Európai Bizottsággal folytatott rendszeres eszmecserék révén, az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) és a szociális párbeszéd keretében fejtette ki hatását. A szekciónak sikerült meghonosítani azt a gondolatot is, hogy megvizsgálják a mozdonyvezetők esetében a vezetési, munka- és pihenőidő monitorozására szolgáló eszköz bevezetésének lehetőségét. A szekció aggodalmának adott hangot a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatával kapcsolatban. A Vasúti Szekció további sürgető szakpolitikai témái: a digitális és automatizált kapcsolás (DAC), a vasúti személyszállítás, vasúti teherszállítás.
 • A szekciónak sikerült lezárnia a tárgyalásokat az Európai Vasúti és Infrastrukturális Vállalkozások Közösségével (CER) (Európai munkáltatói szövetség) a nők vasúti munkavállalásának támogatásáról. Ez a kötelező erejű, autonóm „Nők a vasúton” megállapodás több mint 15 éve az első volt a maga nemében a vasúti ágazatban. 
 • 2018-ban a Vasúti Szekció kampányt hirdetett annak érdekében, hogy maradjon vonatszemélyzet a vonatokon, a fedélzeten tartózkodjon személyzet. A Fedélzeti Utazó Tanácsadó Csoport átfogó felmérést végzett a fedélzeti személyzet munkakörülményeinek feltérképezésére az EU-ban és a FÁK-országokban. 2021. októberében került sor az első ETF Fiatal Vasutasok találkozójára, ahol a fiatal munkavállalók megvitatták a szektor és a szekció prioritásait. A találkozó sikeresnek bizonyult, ezért a cél a csoport további rendszeres találkozóinak megszervezése.
 • 2020-ban a szekció szándéknyilatkozatot írt alá az Európai Autonóm Mozdonyvezetők Szakszervezeteivel (ALE), hogy együttműködjenek a mozdonyvezetőket közvetlenül érintő ügyekben. A Covid-19 hatásai miatt ezt az megállapodást 2022 végéig meghosszabbították.
 • A szekció emellett támogatta az európai vasúttársaságok biztonsági kultúrájáról szóló ERA-felmérés (ERA: Európai Vasúti Ügynökség) elkészítését azzal a céllal, hogy az egész szektorban bevezessék a hibáztatás nélküli biztonsági kultúrát.
 • A szekció a Shift2Rail DAC Migration munkacsoportjában is képviseltette magát, és több konzultációra is sor került az európai DAC-szállítási program keretében (EDDP), hangot adva a munkavállalók DAC-rendszerek fejlesztésével és bevezetésével kapcsolatos szociális és biztonsági aggályainak. Ennek érdekében 2021 júniusában helyszíni látogatásra került sor Görlitzben, ahol több ország dolgozói tesztelték a különböző, fejlesztés alatt álló rendszereket.
 • A Covid-19 és az ebből következő utazási korlátozások jelentős és minden valószínűség szerint hosszantartó hatást gyakorolnak a vasúti ágazatra és a vasutasokra. Visszaesett az utasok száma, és több országban megnövekedett az agresszió a fedélzeti személyzettel szemben, részben a részükre kirótt többletfeladatok miatt, mint például a Covid-igazolványok ellenőrzése és az utasok emlékeztetése a maszk viselésére.
 • A Covid-19 világjárvány miatt az online találkozáshoz való alkalmazkodás lehetővé tette a gyakoribb, rövidebb eszmecserét a szekciótagok között, és megkönnyítette azoknak a szekciótagoknak a részvételét, akik számára az utazás korábban akadályt jelentett.
 • A 2021-es évet a Vasút Európai Évének nyilvánították, ebből az alkalomból a szekció elindította a Vasúti Dolgozók Európai Éve elnevezésű kampányt is, ennek keretében a szekció tagjai Európa-szerte akciókat szerveztek a Connecting Europe Express útvonala mentén, hogy kiemeljék a vasúti dolgozók munkáját. Párizsban, az Expressz végállomásánál ötszáz, Európa minden pontjáról érkezett vasutas részvételével demonstrációra került sor tiltakozásképpen amiatt, hogy a politikai döntéshozók nem vették figyelembe a munkavállalók aggodalmait.

Részletek a Vasúti Szekció munkaprogramjából 2022–2027

Minden figyelem a vasúti közlekedésre irányul, mint az egyik legfenntarthatóbb közlekedési ágazatra, amellyel Európa teljesítheti a szükséges klímacélokat. Az elmúlt évtizedekben tapasztalt liberalizációs törekvés azonban nem segített sem az ágazaton, sem a dolgozóin. Az ETF vasúti szekció egy társadalmilag fenntartható ágazat kialakítására kíván törekedni, megfelelő állami finanszírozással, vonzó munkakörülményekkel és biztonságos munkakörnyezet biztosításával minden vasutas számára.

Prioritások:

 • A vasutaknak közkézben kell lenniük, és megfelelő finanszírozással kell rendelkezniük. Ez magában foglalja az ágazat további liberalizációja iránti tartós politikai nyomás és az egyre több magánvállalat megjelenése elleni küzdelmet. Ez egyben az erőteljes szakszervezeti szerepvállalás előmozdítását is jelenti azokban az országokban, ahol a privatizált vasutak már valóságnak számítanak.
 • Az ágazatban dolgozó valamennyi munkavállaló, valamint az utasok biztonságának garantálása. A vasutasoknak biztonságos munkakörnyezetre van szükségük, ami védelmet nyújt a balesetekkel, betegségekkel, szexuális zaklatással és harmadik fél támadásaival szemben. Ugyanakkor fenn kell tartani a vonatokon és az állomásokon dolgozó személyzetet az utasok biztonsága és hozzáférhetősége érdekében.
 • Ahhoz, hogy az elkövetkező 10 évben jelentős számú vasutas nyugdíjba vonulásával járó demográfiai kihívással szembe lehessen nézni, a vasúti ágazatnak új munkavállalói csoportok (elsősorban nők és a fiatalok) számára kell vonzóvá válnia. Ez csak úgy érhető el, ha jó munkakörülményeket és béreket biztosítunk az ágazat összes dolgozója számára.
 • A digitalizálás és az automatizálás potenciálisan biztonságosabbá és fizikailag kevésbé megterhelővé teheti a munkát. Az igazságos átmenethez azonban elengedhetetlen a munkavállalók bevonása az új technológiák fejlesztésébe és bevezetésébe, és megfelelő (át)képzési rendszereket kell bevezetni a munkahelyek elvesztésének megelőzése érdekében. A cél a munka megkönnyítése és nem a részvényesek gazdagítása.
 • A fedélzeti személyzet fontosságának hangsúlyozása, különösen az utasok biztonsága érdekében. 

Szakszervezetünk az ETF, és azon belül is a Vasúti Szekció tagszervezete.