Nálunk minden
a vasutasokról szól!

TEB: Félezren hiányoznak a technológiai létszámból hálózati szinten


Elsősorban Budapest és Szombathely területeken van jelentős probléma. A munkáltató remélhetően belátta, hogy az életpálya-modell kialakítása érdekében általunk kezdeményezett tárgyalásokat fel kell gyorsítani, és mielőbb eredményre kell jutni. Bízzunk benne, hogy ehhez még nincs túl késő. 

A TEB és a Humán vezetéssel folytatott május 2-i online konzultáción a VDSzSz Szolidaritás részéről Halasi Zoltán elnök rámutatott az elsődleges problémára: két éve nem hajtották végre az életpálya-modell kidolgozását, ami a bérmegállapodás része. A másik probléma a bértömeg-gazdálkodás kérdése, aminek akkor lenne értelme, ha tudnánk, mi az a minimális létszám, ami a jelenlegi feladatok ellátásához szükséges. Szakszervezetünk tárgyalódelegációja utalt arra, hogy a Forgalomnál már létezik hasonló megállapodás, ami rögzíti a minimális létszámot szolgálati hely szerinti bontásban. Elmondtuk, a készenlétben töltött órák száma a MÁV Zrt-nél ismét növekedni kezdett, épp ezért elkerülhetetlen, hogy ezen a téren is munkavállalók számára pozitív előrelépésre kerüljön sor - ráadásul ez a humán vezetésnek sincs ellenére. 

A TEB igazgatóság részéről főnökségi bontásban átküldött lista értelmében hálózati szinten 3948 fő a technológiai létszám, országosan 500 fős a létszámhiány, egyes főnökségeken akár nyolcvanan is hiányozhatnak.

A munkáltató megerősítette, hogy a fenti adatokat tartalmazó listán a technológiai létszám szerepel, ami kiegészül a külsős vállalkozások által végzett feladatokkal: jellemzően Szombathely és Budapest terület áll rosszul a létszámfeltöltöttséggel, Erre reagálva elmondtuk: ahol a technológiai létszámnál jelentősen kevesebben dolgoznak, az súlyos hiánynak tekinthető, amit nem lehet készenléttel megoldani, ráadásul veszélyezteti a működést - ezáltal a biztonságot - is. Az általunk javasolt szakmai ösztönző-rendszerek bevezetése elsőként az említett két területen a legégetőbb, az ösztönzővel a legidősebb munkavállalókat lehetne megtartani, a fiatalokat bevonzani. Ezen kívül régóta várat magára a mentori program kialakítása, többlettudás elismerése. A tárgyalások folytatódnak.

Előzmény: Április 20-án Virág István, a MÁV Zrt. pályaműködtetési vezérigazgató-helyetteséhez írt megkeresésünkben pontos létszámadatok átadását kértük, mivel érdekvédelmi tevékenységünk megfelelő szintű végzéséhez szükséges a berendezéseink (távközlés, erősáram, biztosítóberendezések) utasításokban, illetve egyéb szakmai protokollokban meghatározott karbantartáshoz szükséges technológiai létszámok ismerete, végrehajtó szolgálati szinten. Ennek nyomán küldte át a munkáltató a cikkben szereplő adatokat, illetve kezdeményezte az online konzultációt.