Nálunk minden
a vasutasokról szól!

SZÉP-kártya: Ne felejts el nyilatkozni, március 25. a határidő!


Csak nyilatkozás esetén érkezik meg a Vendéglátás alszámlára március 31-ig a 2022. évi alanyi jogú SZÉP-kártya juttatás nettó összege, azaz 100 000 Ft! Ha a nyilatkozáshoz szükséges egyéni kódodat is tartalmazó 2022. februári bérjegyzéket nem kaptad meg, abban az esetben szintén március 25-ig keresd fel személyesen az ÜSZI munkatársait!

SZÉP-kártya: Ne felejts el nyilatkozni, március 25. a határidő!

Jogszabályi változás következtében a 2022. évi kifizetésre jogosult valamennyi munkavállalónak nyilatkozni kell arról, hogy 2022. évben más munkáltatónál részesült-e SZÉP-kártya juttatásban, és ha igen, akkor melyik alszámlán, milyen összegben. A nyilatkozattétellel kapcsolatos információkat a 2022. február havi bérjegyzék mellékleteként megküldött tájékoztató is tartalmazza.

A SZÉP-kártya juttatás folyósításának feltétele, hogy 2022. március 10. és 2022. március 25. között az alábbi elektronikus felületen elérhető nyilatkozatot a munkavállalók online töltsék ki:

https://kerdoiv.mavcsoport.hu/nyilatkozat

Az ehhez szükséges egyéni kódot a 2022. február havi bérjegyzéke tartalmazza. Az elektronikus nyilatkozat kitöltéséhez szükség esetén a Humán Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai adnak segítséget.

Aki 2022. március 25-ig a fent hivatkozott felületen nem nyilatkozik, annak a nyilatkozat tényleges leadása után, de csak júniusban folyósítható a SZÉP-kártya juttatás összege.
Az adójogszabályoknak megfelelően az elektronikus nyilatkozattételt követően, legkésőbb 2022. április 25. napjáig az aláírt nyilatkozatot papír alapon is le kell adnia a Humán Ügyfélszolgálaton.

Az online nyilatkozat alapján kitöltött papír alapú nyilatkozatot a 2022. március havi bérjegyzéke mellé postázza a munkáltató, vagy az online nyilatkozattételt követően az internetes felületről azonnal kinyomtatható és aláírás után leadható az ÜSZI-ken.
Papír alapú nyilatkozat hiányában a SZÉP-kártya juttatást magasabb adófizetési kötelezettség terheli. A munkáltató figyelmeztet tájékoztatójában, hogy a munkavállalók vegyék figyelembe, hogy amennyiben az aláírt, papír alapú nyilatkozatot nem adják le 2022. április 25. napjáig, az ezzel összefüggő többletadót (100.000 Ft juttatás után 5.040 Ft) a munkabéréből vagy egyéb járandóságaiból levonja a munkáltató.

A juttatásra való jogosultság feltételei – a bérmegállapodásnak megfelelően – megegyeznek a korábbi években alkalmazottakkal:

· Juttatásra jogosult az a teljes munkaidőben foglalkoztatott statisztikai állományban, vagy tartós keresőképtelenség miatt jogi állományban lévő munkavállaló, akinek a munkaviszonya 2022. február 28. napján és a kifizetés napján is fennáll, továbbá nem tartozik valamely kizáró vagy csökkentő feltétel hatálya alá.

· A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalót megillető juttatásnak a 2022. február 28. napján hatályos részmunkaidő mértékével arányos részére jogosult a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, amennyiben a munkaviszonya 2022. február 28. napján és a kifizetés napján is fennáll, továbbá nem tartozik valamely kizáró vagy csökkentő feltétel hatálya alá.

· A jogosultság feltétele az is, hogy a munkavállaló rendelkezzen olyan korlátozott rendeltetésű fizetési számlával, melyen kizárólag a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként utalt pénzeszközök alszámlánként írhatók jóvá, és azt legkésőbb 2022. március 11. napjáig a munkáltató részére humán szolgáltatást végző szervezet ügyfélszolgálatán bejelentse.

Nem jogosult a juttatásra az a munkavállaló, aki 2022. február 28. napján

· a MÁV-ÉVEK vagy MÁV ESÉLY programban vesz részt;

· a felmondási idejét tölti;

· munkaviszonyának megszüntetése miatt már mentesítve van a munkavégzési kötelezettsége alól vagy

· fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.