Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Felsővezeték-szerelők alapbér-kiegészítése: a szakmát megosztó intézkedés, a munkavállalók képviselőinek egyetértése nélkül!


A VDSzSz Szolidaritás TEB-tagozata közleményt adott ki az egyoldalú munkáltatói intézkedéssel kapcsolatban.

Felsővezeték-szerelők alapbér-kiegészítése: a szakmát megosztó intézkedés, a munkavállalók képviselőinek egyetértése nélkül!

A VDSzSz Szolidaritás TEB-tagozatának álláspontja:

Mondhatnánk felsővezetékes kollegáink nevében, hogy köszönjük a munkáltató 2022. évre vonatkozó helyismeretet elismerő, valamint egyszeri ösztönző juttatását.

Mondhatnánk, de jobban szeretnénk a köszönetet kifejezni abban az esetben, ha a 2020-ban történt megállapodások alapján a TEB szakmacsoport többi munkavállalóját, illetve munkavégzését is legalább hasonlóképpen elismerné a munkáltató.
Nem kívánunk nagy dolgokat, csak azokat, amikre már ígéretet kaptunk. Többek között a TEB-életpálya, a távolléti díj számítás változásának tapasztalatai alapján annak továbbgondolása, az új munkatársakat támogató mentori rendszer, a szakmai többlettudás méltó elismerése, a munkakörük ellátására egészségileg alkalmatlanná vált TEB-es munkavállalók munkabérének megállapításához szükséges, más vasutasokhoz hasonló KSz-szabályozásra.
Ehelyett a szakmát megosztó intézkedés születik, természetesen a munkavállalók képviselőinek egyetértése nélkül.

Ismeretes: az egyoldalú munkáltatói intézkedés következtében a felsővezeték-szerelő I., felsővezeték-szerelő II., felsővezeték-szerelő vasúti járművezető, felsővezeték-szerelő csoportvezető, felsővezetéi szakterületen mester munkakörben ténylegesen foglalkoztatottak alapbér-kiegészítésben részesülnek, ha a szolgálati helyükre érvényes helyismereti vizsgán kívül további érvényes helyismereti vizsgával is rendelkeznek.

Az alapbér-kiegészítés mértéke a szolgálati helyre érvényes helyismereti vizsgán felül egy érvényes helyismereti vizsga esetén az alapbér 5%-a, a szolgálati helyre érvényes helyismereti vizsgán felül két vagy több érvényes helyismereti vizsga esetén az alapbér 10%-a. A bérintézkedésben érintettek írásos munkáltatói értesítőt kapnak.

Ehhez hasonló, egyoldalú munkáltatói intézkedéssel a felsővezeték-szerelő gyakornokok 200 ezer forint egyszeri ösztönző juttatásban részesülnek. Ennek feltételei:

  • az E.101. és az E.102. sz. utasítások témakörében tett vizsga előírt követelményeinek sikeres teljesítése,
  • a felsővezeték-szerelő gyakornok szolgálati helyére vonatkozó helyismereti vizsga sikeres teljesítése
  • a próbaidő letelte

Az egyszeri ösztönző juttatást évvégéig kaphatják a fenti kritériumok teljesülése esetén az érintett gyakornokok.