Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Megfordult-e a munkabaleseti trend a MÁV-Csoportnál?


Szeptember végen közzétette a munkavédelmi hatóság a 2021. I. féléves országos munkabaleseti statisztikákat, aminek összefoglalóját weboldalunkon is olvashattátok. De mi a helyzet a MÁV-Csoportnál? Cikkünkben a MÁV Zrt, a MÁV-Start Zrt, a MÁV SZK Zrt, és a MÁV FKG Kft. adatait vettük górcső alá.

Megfordult-e a munkabaleseti trend a MÁV-Csoportnál?

Ha összevetjük adatainkat az országos adatokkal, nem egyértelmű a baleseti események számának emelkedése, sőt. A munkabaleseti statisztikák esetében a látencia jelenlétéről nincsenek viták, annak mértékéről viszont annál inkább vannak. A MÁV-Csoport esetében talán a vasutas munkavédelmi kultúra már beágyazódott hagyományaiból eredően ezt a rejtettséget kisebbnek véljük. Természetesen, a súlyos illetve a halálos munkabalesetek esetében az országos adatok is pontosabbak, ennek okait ismerjük.

A csoporton belül egy halálos munkabaleset történt, amikor egy külsős forgalmi szolgálattevő kolléga került a tolató szerelvény alá, aminek következtében súlyos koponyasérülés következményeként vesztette életét.
Súlyos munkabaleset (meghatározása: 1993. évi XCIII. törvény (Munkavéd. tv. 87. § (3) pontja) ezidáig nem történt. (2018, 2019. és 2020. hasonló időszakában egy-egy bekövetkezett). A három napon túli munkakieséssel járó (munkavédelmi hatóság felé jelentésköteles) munkabalesetek számában sajnos több mint 10%-os emelkedés tapasztalható.

A MÁV-Csoportnál nyilvántartjuk a munkabaleset miatt kiesett munkanapok számát is, ebben a vonatkozásban komoly pozitívumként értékelhető változás figyelhető meg, ugyanis ez a szám a 2020. évi tényadatokhoz képest mintegy 30%-os csökkenést mutat.

A MÁV Zrt-nél a szakterületek szerinti bontásban is csökken a munkabalesetek száma, ez alól a pályás szakterület számít kivételnek, ahol 2018. óta folyamatos emelkedés figyelhető meg. 

A MÁV-Start Zrt-nél szinte minden szakterületen (2020. I. félévi bázishoz képest) megfigyelhető egy emelkedő tendencia, kiemelve a személyszállítási területet, ahol 23 munkabalesettel több történt az első félévben a tavalyihoz viszonyítva. Ettől jobb hír, hogy a vontatásnál 16-tal kevesebb balesetet jelentettek. A Start munkabaleseti szempontból legveszélyesebb munkaköre – a foglalkoztatotti létszámot nem tekintve – a jegyvizsgáló.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt-nél az elmúlt évek tényszámaihoz képest komoly változás nem tapasztalható.

A MÁV FKG Kft-nél a balesetek száma nőtt, viszont a 3 napon túli balesetek száma stagnált, a munkabalesetek miatt kiesett munkanapok száma ennél a tagvállalatnál is jelentősen csökkent.

2021, I. félévében a magyarországi statisztikák szerint a foglalkoztatottak száma elérte a 4,5 milliót, a munkabalesetek száma pedig a 9400-at.

A vasutasok körében (a négy vizsgált cégnél) ebben az összehasonlításban majdnem 36 ezren dolgoztak, a regisztrált (bejelentett munkabalesetek száma pedig 321 volt. Az eredmények összehasonlításakor ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a nyílt munkapiacon a statisztikai adatok a látencia miatt erősen torzíthatnak, főleg a kis- és középvállalkozások esetében.

Bodon Gábor, VDSzSz Szolidaritás