Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Októbertől házasságkötési támogatást is nyújtunk tagtársaink részére!


Itt megtalálod az igénylőlapot is!

Októbertől házasságkötési támogatást is nyújtunk tagtársaink részére!

A jogosultság feltételei:

  • Támogatás a 2021. október 1-jétől történő házasságkötések esetében nyújtható.
  • A támogatás mértéke: 20.000 Ft, azaz húszezer forint.
  • A tag a VDSzSz Szolidaritás Alapszabályának II.4.2. pontja alapján a tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz és a házasságkötésének napjáig legalább három havi tagsági jogviszonnyal rendelkezik.
    A nyugdíjasok és az illetménynélküli szabadságon lévők esetén egyénileg (nem a munkáltatói levonás alapján) megfizetett tagdíjak esetén folyamatos tagságként kell értelmezni, ha az illető a házasságkötést megelőző 3 hónapra a tagdíjat előre megfizette.
    A támogatást a „Házasságkötési Támogatást kérő lap” benyújtásával kell igényelni, amelyhez mellékelni kell a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.
  • Amennyiben a házasságot kötő mindkét fél jogosultsága megállapítható, akkor mindkettőjük részére folyósítható a támogatás.