Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Október 9-től hatályos a 19/2011 NFM rendelet módosítása!


Évek óta szorgalmazzuk a vizsgarendszer egyszerűsítését, a módosítás rövidesen hatályba lép. A 2019-ben megkezdett, a MÁV-csoport által kezdeményezett 19/2011 NFM rendelet módosítása megjelent a Magyar Közlöny 166. számában, amit elemző cikkünkhöz mellékelünk.

Október 9-től hatályos a 19/2011 NFM rendelet módosítása!

A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 2021. évi módosításának legfontosabb elemei:

• Változott az időszakos oktatás fogalom meghatározása: kikerül az új ismeretek oktatása és bekerült az elméleti oktatás során az e-learninges (zárt rendszerű elektronikus távoktatási) forma.
• A vizsgáztató szervezet és a vasút társasági vizsga fogalma igazodott ahhoz, hogy kibővült a vonal- és típusismeret mellett más alapvizsgák vasúttársasági hatáskörbe kerülésével (pl. vasúti munkavezető, jegyvizsgáló, kocsirendező stb.)
• Új fogalomként került rögzítésre az alapképesítés, digitális oktatási anyag (kontaktórához kapcsolódó), e-learning képzés (tanfolyam), zárt rendszerű elektronikus távoktatás, Közlekedési Szakértői Testület, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer (keretrendszer).
• Egyértelműen kimondja a módosítás, hogy az 1. sz. mellékletben meghatározott munkakörök irányítását és ellenőrzését végző személyek alapvizsgakötelezettségét a biztonságirányítási rendszerben kell megadni. Az 1. sz. mellékletben szereplők vizsgakötelezettségét a „munkavégzésre vonatkozó szabályban” kell rögzíteni és erről igazoltan tájékoztatni.
Az 1. sz. mellékletben törlésre kerültek többek közt az alábbi „nagyvasúti” munkakörök:
o Forgalmi technológiai szakelőadó
o Technológiai rendszerszakértő
o Területi távközlő diszpécser
o Erősáramú beosztott mester
o Elektrikus diszpécser
o Beosztott blokkmester
o Biztosítóberendezési lakatos
o Személyszállítási üzemeltetési vezető
o Személyszállítási technológus
o Járműfenntartási vezető
o Járműfenntartási vezetőmérnök
o Területi vontatási szolgáltatási központ vezető
o Vontatási szolgáltatási telephelyvezető
o Vontatási technológus
o Területi vontatási vezető
o Vontatási-telep vezető
• Az 1. sz. mellékletben a különböző mozdonyvezető és egyéb járművezetők összevonásra kerültek vasúti járművezető néven nyomtávok szerint.
• Az alapképzés során alkalmazandó zárt rendszerű elektronikus távoktatást, videót, szimuláció a képzési módszertani központ engedélyezheti.
• A vasúti járművezetők kategóriák közötti átképzésekor a minimális (az eredeti minimum 50 %-a) óraszámot a képzési módszertani központ határozza meg, és erről útmutatót tesz közzé.
• A zárt rendszerű elektronikus távoktatás alkalmazhatóságát a képzési módszertani központ által közétett útmutatóban adja meg.
• Az elővárosi vasút esetén is elegendő a gyakorlati oktató számára a középfokú iskolai végzettség.
• Az elméleti vasútszakmai oktatók alapképzését a képzési módszertani központ végzi (ez a pont november 1-től hatályos)
• A 9. mellékletben szereplő programkövetelmény alapján szervezett képzéssel szakképesítést szerzett személy is mentesítést kérhet az alapképzés elvégzése alól (új 3. táblázat).
• A vizsgáztató szervezetnek Vizsgaszabályzatot és eljárási rendet kell készíteni, melyet a hatóságnak kell jóváhagyni, úgy hogy a vasúti vizsgaközpont útján és egyetértésével kell benyújtani. A jóváhagyott dokumentumot hatálybalépés előtt 15 nappal korábban honlapján a vizsgáztató szervezetnek közzé kell tenni.
• Az eltérés alapképzések esetén az alapképzés utolsó napját követő 90 napon belül kell megkezdeni az alapvizsgát.
• A felfüggesztés időtartama nem számít bele abba az időtartamba, amennyi idő alatt kell teljesíteni a vizsgát.
• A vizsgáztatási szünet nem számít bele a 3 hónapos vizsga teljesítési limitbe.
• Az időszakos oktatás teljes elméleti oktatása teljesíthető e-learning formában.
• Az elmulasztott oktatást a távollét utolsó évi oktatási időkeretnek elmulasztott óraszámában kell pótolni 3 évnél rövidebb távollét esetén is.
• Az új foglalkoztató vasúttársaság figyelembe veheti az előző munkáltatónál letett vasúttárasági vizsgát, ezt vizsgaszabályzatában kell szabályozni.
• Új vasúti pálya esetén (35/A. §.) és átépített pálya esetén (35/B. §.), új típus esetén (35/C. §) kontaktórán alkalmazandó videófilmet vagy digitális tananyagot a képzési módszertani központnak kell jóváhagyni.
• A jogszabály zárt rendszer elektronikus távoktatásra vonatkozóan a Közlekedési Szakértői Testület javaslata alapján évente egy alkalommal a hatóság pályázatot ír ki keretrendszereknek és digitális tananyagoknak. A rendelet új pontja leírja a pályázati követelményrendszert és folyamatot. A rendszer és tananyag akkreditációt közzéteszik és legfeljebb 38 hónapra szól, de szükség szerint felül kell vizsgálni és módosítani kell.
A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet módosításaként megjelent két új tétel a digitális tananyagok (500 e Ft) és témakörök (50 e Ft) akkreditálási díja.
• A 3. mellékletben új alpontokként megjelentek az új vasúttársasági vizsgák:

o kocsirendező
o vontatási telepi rendező
o jelzőőr
o biztosítóberendezési forgalmi
o erősáramú forgalmi
o egyszerűsített forgalmi (pálya) – kapacitásigény felhasználásért felelős nem lehet
o egyszerűsített forgalmi (biztber) – kapacitásigény felhasználásért felelős nem lehet
o egyszerűsített forgalmi (erősáramú) – kapacitásigény felhasználásért felelős nem lehet
o egyszerűsített forgalmi (távközlő) – kapacitásigény felhasználásért felelős nem lehet
o vasúti munkavezető
o jegyvizsgáló
o egyszerűsített forgalmi – személyszállítási
o egyszerűsített forgalmi – árufuvarozási
o egyszerűsített forgalmi – gépészeti
o mozdonyfelvigyázó
o villamos fűtési lakatos
o egyszerűsített forgalmi tolatásvezető
• Ezek az alapképzések november 1-től szervezhetők, de az időszakos és eltérés vizsgákra csak 2022. július 1-től hatályos.
• Az alapvizsga dolgozatokat 1 évig kell megőrizni.
• A rendelet többi pontja a szeptember 8-i megjelenéstől számított 31. napon lép hatályba, azaz 2021.10.09-én.


Alábbiakban közöljük a legfontosabb változásokat:

Digitális képzés lehetőségeinek új pontjai a rendeletben, melyek biztosítani tudják a modern technológiák alkalmazhatóságát:
Az alapképzés során alkalmazandó zárt rendszerű elektronikus távoktatást, videót, szimulációt a képzési módszertani központ engedélyezheti.
Az időszakos oktatás teljes elméleti oktatása teljesíthető e-learning formában.( Ez természetesen további kérdéseket vet fel, amiket tisztázni szükséges.)
Új vasúti pálya esetén (35/A. §.) és átépített pálya esetén (35/B. §.), új típus esetén (35/C. §) kontaktórán alkalmazandó videófilmet vagy digitális tananyagot a képzési módszertani központnak kell jóváhagyni.

Egyéb, fontosabb változások:
Az eltérés alapképzések esetén az alapképzés utolsó napját követő 90 napon belül kell megkezdeni az alapvizsgát.
A felfüggesztés időtartama nem számít bele abba az időtartamba, amennyi idő alatt kell teljesíteni a vizsgát.
A vizsgáztatási szünet nem számít bele a 3 hónapos vizsga teljesítési limitbe.
Az elmulasztott oktatást a távollét utolsó évi oktatási időkeretnek elmulasztott óraszámában kell pótolni 3 évnél rövidebb távollét esetén is.

Letölthető dokumentumok:

MK_21_166.pdf