Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Retróvonat: ezen a napon írták, de vajon melyik évben?!... (JÁTÉK)


"Hiszen csak természetes, hogy valaki 24 órai erős és felelős munka mellett, a 24-ik órában a fáradságtól és kimerültségtől eltikkadva, már nem tud oly kedvvel, éberséggel és pontossággal eleget tenni szolgálati kötelezettségének, mint tette azt a szolgálat első óráiban."

Retróvonat: ezen a napon írták, de vajon melyik évben?!... (JÁTÉK)

Részlet az Északkelet augusztus 26-i, szombati számából:

"Ha az oly gyakori vasuti összeütközéseket szerencsétlenségeket olvassuk, önként merül fel az a kérdés, hogy mi az az ok, amely még nem is oly régen a külföldi vasutak, mint a képet képező magyar királyi államvasutaknál a szerencsétlenségeket, előidézi. Vajjon a fegyelem meglazulása, vezetés hiánya, az alkalmazottak nemtörődömsége, a hivatás meg nem felelése, a szolgálattételre való alkatlanság, vagy pedig a felsorolt okokon kívül áll az, ami maga után vonja a gyakori szerencsétlenségeket mint okozatot.

A szerencsétlenségek okát, természetét, s annak lefolyását szem előtt tartva, ama szomoru meggyőződésre jutunk, hogy minden bajnak, szerencsétlenségnek kutforrása, részben, sőt talán egészben maga az állami vasut, illetve az állami vasut által behozott ujjitások. Ugyanis az államvasut nem akarja belátni azt, hogy a csaknem 50-szereződött forgalmat ugyanazon járművel és erővel, ugyanazon személyzettel lebonyolítani nem lehet. Nem akarja belátni azt, hogy a forgalom emelkedésével arányban kell szaporítani az alkalmazottak és járművek számát, nem akarja belátni, hogy az alkalmazottak százszorosan megszaporodott kötelezettségei közül egyiket, másikat könnyebben elfelejthetik . egyiküknek, másikuknak nem tehetnek elég pontosan eleget. Hiszen csak természetes, hogy valaki 24 órai erős és felelős munka mellett, a 24-ik órában a fáradságtól és kimerültségtől eltikkadva, már nem tud oly kedvvel, éberséggel és pontossággal eleget tenni szolgálati kötelezettségének, mint tette azt a szolgálat első óráiban.

De különösen nagy befolyással vannak a gyakori szerencsétlenségekre azok az ujjitások, a melyeket az államvasutak léptennyomon életbe léptetnek.
Ideje lenne már, ha a vasut a szolgálatot megnehezitő ujjitások helyett a hasznavehetetlen járműveket cserélné ki s ezáltal meg óvná a személy- és vagyon biztonságot."

Ezt követően összefoglalót közöl az újság a szepesszombati vasúti karambolról is, melynek oka szintén a "mozdony rosszassága" volt. Ha elmerülnél a részletekben, kattints ide.