Nálunk minden
a vasutasokról szól!

MÁV-Vagon Kft.: Foglalkoztatási garancia nélkül nincs megállapodás!


Október elsejével - egy korábbi kormányhatározat értelmében - több tevékenységet átad a MÁV-Start a MÁV Vagon Kft. részére. Nemrég pár szakszervezet is jogutódlási megállapodást kötött a munkáltató személyében bekövetkező változáshoz kapcsolódó munkajogi kérdésekről. Bár az egyezség rögzíti, hogy a kiszervezésben érintett munkavállalókat a foglalkoztatási és díjazási feltételek vonatkozásában hátrány nem érheti, őket foglalkoztatási garancia nem illeti meg. A VDSzSz Szolidaritás által hónapokkal ezelőtt kezdeményezett tárgyalások során a munkáltató mereven elzárkózott a foglalkoztatási garancia biztosításától, amit újrakezdési támogatással kívánt kiváltani. Ez azonban elfogadhatatlan számunkra, álláspontunk szerint a foglalkoztatási garancia nem váltható ki semmi mással.

Ahogy arról honlapunkon beszámoltunk, egy korábbi kormányhatározat értelmében a MÁV-Start Zrt. személyszálítási közszolgáltatási feladatellátáshoz közvetlenül nem kapcsolódó

  • járműgyártási tevékenység
  • a vasúti fővizsgákhoz szükséges javítási tevékenység
  • az ennek végzéséhez szükséges humán és eszközerőforrások október 1-jével jogutódlással a MÁV Vagon Kft-be kerülnek.

A kiszervezésben érintett szervezeti egységek:

  • a Vasúti Járműjavító (Szolnok, Békéscsaba telephelyek)
  • a Járműkonstrukció Szervezet egésze,
  • a járműbiztosítási igazgatóságok egy része (Fényeslitke, Celldömölk, Dunaújváros telephelyek teherkocsi javítási,
    istvántelki fékjavító műhely,
  • illetve a kiszervezésben érintett és az ezek működéséhez szükséges irányítási és funkcionális támogató létszámot érinti az átszervezés.

A szervezeti változás miatt szükségessé váló változások miatt a jogutódlási megállapodáson kívül a MÁV Vagon Kft. Kollektív Szerződését is módosítani kellett. A VDSzSz Szolidaritás a vasúti gördülőállomány-fejlesztés stratégiai céljainak megvalósításához szükséges feladatok kiszervezésével kapcsolatban elkészített megállapodások tervezeteihez az alábbi észrevételeket, illetve javaslatokat tette:

Ahogy azt már korábban is jeleztük, továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk az átkerülő munkavállalók legalább két évre vonatkozó foglalkoztatásának garanciáit. Az elmúlt évtizedek tapasztalata azt mutatja, a legfontosabb, hogy a kiszervezés után az első két évben legyen foglalkoztatási garancia, mert ha ezt követően továbbra is működőképes egy cég, akkor már hosszú távon is képes foglalkoztatni a kiszervezett munkavállalókat.

Az újrakezdési támogatás kapcsán javasoltuk, hogy azt hosszabb távra garantálja a munkáltató a kiszervezett dolgozóknál. Javasoltuk továbbá, hogy az újrakezdési támogatás ne csak abban esetben járjon a munkavállalónak, ha a munkáltató a működésével összefüggő okból munkáltatói felmondás jogcímmel mond fel, hanem abban a speciális esetben is, ha a rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy ellehetetlenülne. Ilyen lehet például a telephelyek összevonása, tevékenységek racionalizálásának esete. Ekkor előfordulhat, hogy a munkavállalót lakóhelyétől jelentősen távolabbi telephelyen kívánja a munkáltató tovább foglalkoztatni.

A tevékenységösztönző rendszerekről szóló utasítások hatályának megállapításával összefüggésben fontosnak tartjuk elkerülni azt a nem kívánt forgatókönyvet, hogy azonos vállalaton belül, de eltérő telephelyen foglalkoztatott, sőt akár azonos telephelyen dolgozó munkavállalókra tartalmukban lényegesen különböző juttatási rendszerek vonatkozzanak, ezért javasoljuk azok tartalmát – a munkavállalók számára legelőnyösebb megoldást alapul véve – harmonizálni, és ennek kereteit a tárgyalások során megállapodásban rögzíteni.

A ruházati ellátás bérruha rendszer keretében történő biztosítása kapcsán a munkáltató részére jeleztük, hogy információink szerint a Féktechnikai műhelyben dolgozó kollégák a bérruházat mellett pontkeret alapján válaszható ruházati ellátást is kaptak (így kapták például a pólót is), amit az e körbe tartozó ruhadarabok nagyfokú szennyeződésével járó munkafolyamat indokolttá is tett. Így abban az esetben, ha a bérruha rendszer keretében biztosított ruházati ellátás nem teljeskörű (nem terjed ki a kollégák által rendszeresen használt, eddig pontkeretre rendelhető minden ruhadarabra, pl. a pólóra, stb) javasoljuk a bérruházati ruhadarabok körének kibővítését, ennek megtörténtéig pedig a pontkeretre választható ruhadarabok rendszerének fenntartását. A munkáltató válaszában jelezte, hogy a pontkeretes ruházati ellátás megszüntetésének kompenzációjaként a szeptember 30-án erre jogosult, érintett munkavállalókat bruttó 50 ezer Ft összegű egyszeri kifizetésben részesítené.

Javasoltuk továbbá, hogy rögzítsük: a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek infrastrukturális támogatásának módjáról és eszközeiről a jogutódlási megállapodás megkötését követő három hónapon belül külön megállapodást kötnek.

Letölthető dokumentumok:

Válasz VDSZSZ javaslataira 2021.08.16..pdf