Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Kiküldött munkavállalók: az asztalra csapott Brüsszel


Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tegyen eleget a munkavállalók kiküldetéséről szóló uniós irányelvnek, illetve hogy ültesse át jogrendjébe az egységes európai vasúti térség megvalósításáról szóló irányelvet!

Kiküldött munkavállalók: az asztalra csapott Brüsszel

Az Európai Bizottság 24 tagállamot - köztük Magyarországot - szólított fel arra, hogy tegyen eleget a munkavállalók kiküldetéséről szóló uniós irányelv érvényesítéséről szóló irányelvnek.

Az erről szóló felszólító levelet Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia és Finnország kapta, mivel különböző nemzeti rendelkezéseiket nem hozták összhangba a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv érvényesítéséről szóló 2014/67/EU irányelvvel.

Az érvényesítési irányelv célja a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásának hatékonyabbá tétele egyes, a csalással és a szabályok kijátszásával szembeni fellépésre, az információkhoz való hozzáférésre és az uniós tagállamok közötti igazgatási együttműködésre vonatkozó kérdések tisztázása révén. Az érvényesítési irányelv meghatározza mindazon adminisztratív követelményeket és ellenőrzési intézkedéseket, amelyek révén

  • a tagállamok nyomon tudják követni a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályoknak való megfelelést;
  • védi a kiküldött munkavállalók jogait, és megvédi őket a megtorlástól (azaz a munkáltató által alkalmazott kedvezőtlen bánásmódtól abban az esetben, ha jogi vagy közigazgatási lépéseket tesznek a munkáltatóval szemben jogaik megsértése miatt);
  • biztosítja a kiküldött munkavállalók jogainak védelmét az alvállalkozói helyzetekben;
  • biztosítja a közigazgatási szankciók és bírságok hatékony alkalmazását és beszedését az uniós tagállamokban;
  • illetve hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók bevezetésére kötelezi a tagállamokat.

A Bizottság párbeszédet kezdett azzal a 24 uniós tagállammal, amelyek nem ültették át megfelelően az irányelv fent említett rendelkezéseit vagy azok egy részét. Ezzel Bizottság azt kívánja biztosítani, hogy a hatályos szabályok a jövőben úgy segítsék a munkavállalók kiküldetését az egységes piacon, hogy nem rónak felesleges terheket a munkáltatókra, de biztosítják a kiküldött munkavállalók jogait.

Az érintett tagállamoknak két hónap áll a rendelkezésükre a szükséges intézkedések meghozatalára; ennek hiányában a Bizottság indokolással ellátott vélemény küldéséről határozhat.

Hiányosságok a magyar vasúti keretszabályokban

A Bizottság csütörtökön felszólító levelet küldött Magyarországnak az egységes európai vasúti térség megvalósításáról szóló a 2012/34/EU irányelv helyes átültetésének elmulasztása miatt, különösen a versennyel kapcsolatos kérdések, a vasúti ágazat szabályozói felügyelete és pénzügyi struktúrája, a nemzeti szabályozó hatóságok hatásköre, a vasúti beruházások jobb kerete, valamint a vasúti infrastruktúrához és a vasúthoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való tisztességes és megkülönböztetésmentes hozzáférés tekintetében.

A Bizottság szerint a magyarországi vasúti keretszabályozás nem ülteti át és nem alkalmazza megfelelően az irányelv több rendelkezését, többek között a szabályozó szerv feladataira és erőforrásaira, illetve a szabályozó szerv függetlenségére, továbbá azon kérdés szabályozására vonatkozóan, hogy mely esetekben vonhatók ki a vasúti hálózatok, a vállalkozások és az infrastruktúra az irányelv hatálya alól.

Hiányosságok mutatkoznak továbbá az infrastruktúrakapacitás elosztására vonatkozó rendelkezések terén is.

Magyarországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon a Bizottság által felvetett aggályokra és meghozza a szükséges intézkedéseket; ennek elmaradása esetén a Bizottság indokolással ellátott vélemény küldéséről határozhat.

Forrás: napi.hu