Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Járványügyi készültség: hogyan tovább?


Visszavonásig vagy eltérő rendelkezés kiadásáig 2021. július 6-tól az I. pontban, 2021. július 12-től a II. pontban meghatározott rendelkezések léptek, lépnek életbe a MÁV-START Zrt.-nél.

I. Az egyes járványügyi óvintézkedések további alkalmazása:

A munkavállalók – az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokkal összhangban – már nem kötelesek a munkáltató valamennyi telephelyén, minden zárt terű helyiségben orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni.

Továbbra is mindenhol meg kell tartani az egymás közötti legalább 1,5 méter védőtávolságot és változatlanul ügyelni kell az általános higiéniai követelmények fokozott betartására is.

Ennek során a közös helyiségek használatához kapcsolódóan – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbiakra kell tekintettel lenni:

  • Ellenőriztetni kell a fertőtlenítő takarítások, valamint a légkondicionáló és a légcserélő rendszerek fertőtlenítésének előírt rendszerességgel történő elvégzését.
  • Étkezéshez kizárólag egyéni vagy egyszeri használatú eszközöket szabad használni.
  • Biztosítani kell a fertőtlenítő folyékony szappan és a kézfertőtlenítő szer rendelkezésre állását.
  • Az ajtókat nyitva, megtámasztva kell tartani, csökkentve a kézzel érintések számát.
  • A zárt terű helyiségek (iroda, váróterem stb.) rendszeres szellőztetéséről gondoskodni kell.

Az értekezletek és megbeszélések személyes megjelenés mellett is megtarthatók, de továbbra is célszerű lehet személyes megjelenést nem igénylő módon (skype-, videó- vagy telefonkonferencia formájában) történő lebonyolításuk!

II. Az Otthoni munkavégzés lehetőségének biztosítása

A munkavállaló részére az otthoni munkavégzés lehetősége akkor biztosítható, ha a munkakörébe tartozó feladatok ellátása ezt lehetővé teszi, valamint az ehhez szükséges technikai feltételek is rendelkezésre állnak, és az érintett munkavállaló az otthoni munkavégzést vállalja.

Minden munkáltatói jogkörgyakorló továbbra is köteles azonban az otthoni munkavégzés mértékének meghatározása során különös figyelmet fordítani az irányítása alá tartozó szervezeti egység feladatainak folyamatos, határidőben történő ellátására.

A fenti kötelezettség szem előtt tartásával az otthoni munkavégzést a munkáltatói jogkörgyakorló jogosult mérlegelési jogkörében engedélyezni az alábbiak figyelembevételével:

  • A munkavállaló 2021. 07. 12-től naptári hetente legfeljebb kettő munkanapon végezheti tevékenységét otthoni munkavégzés keretében.
  • Ennél kisebb mértékű munkahelyi jelenlétet eredményező otthoni munkavégzés csak kivételesen, valamely különösen indokolt és igazolt esetben engedélyezhető.
  • Az otthoni munkavégzés mértékének meghatározása során figyelemmel kell lenni az egyes munkavégzési helyeken a zsúfoltság elkerülésére és a távolságtartás megtartására is.

A munkavégzési helyen, illetve az otthoni munkavégzés keretében történő munkavégzést legalább hetente előre ütemezni szükséges, és erről minden érintett munkavállalót írásban értesíteni kell. A munkavállalók jelenlétéről és munkavégzésük helyéről pontos, naprakész nyilvántartást kell vezetni - hívja fel a figyelmet a MÁV-Start tájékoztatójában.