Nálunk minden
a vasutasokról szól!

MÁV Zrt.: Alapbérkiegészítés és bérpótlék


A munkáltató a szakszervezetekkel korábban megkötött megállapodás alapján meghosszabbította kötelezettség-vállalását szeptember 30-ig.

MÁV Zrt.: Alapbérkiegészítés és bérpótlék

A MÁV Zrt. egyoldalú bérintézkedést hajt végre az alábbiak szerint.

  • 10%-os mértékű alapbér-kiegészítésre kerül sor a Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest 1. mellékletben meghatározott munkaköreiben. 
  • 5%-os mértékű alapbér-kiegészítés a fejpályaudvarok és bevezető szakaszai meghatározott szolgálati helyein és munkaköreiben, a munkakörök felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.  
  • 10%-os mértékű alapbér-kiegészítésre kerül sor a TEB szakterület 3. melléklet szerinti szolgálati helyeken és munkakörökben. 
  • Szolgálatonként 4.000 Ft alapbér-kiegészítésben részesültnek a 4. mellékletben meghatározott szolgálati helyeken, tolatásvezetői tevékenységet ellátó munkavállalók. Az alapbér-kiegészítés minden olyan szolgálatra megilleti a munkavállalót, amelyre tekintettel egyébként munkabér is megilleti.

A fenti bérintézkedésekre a csatolt mellékletekben meghatározott szolgálati helyeken és munkakörökben ténylegesen foglalkoztatott munkavállalók jogosultak, 2021. július elseje és 2021. szeptember 30. közötti időtartamban.

A vasúti járművezetők balesetmentességének ösztönzése céljából juttatott bérpótlékra vonatkozó jogosultságokat a munkáltató a jelen intézkedés hatálya alatt változatlanul biztosítja.