Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Családi pótlék: Mire kell figyelnie a szülőknek, ha a gyermekük leérettségizett?


Mit kell tennie a szülőnek, mi történik akkor, ha a gyermek továbbtanul? Kérdések és válaszok röviden.

Az érettségi megszerzésével a gyermekek tanulmányai lezárulnak a közoktatási intézményben, és ezzel megszűnik a családi pótlékra való jogosultság. Erről a szülők júliusban kapnak egy határozatot a Kormányhivataltól. A családi pótlékra való jogosultság megszűnésével a családi adókedvezmény jogosultság is megszűnik, hiszen főszabályként a családi kedvezmény (ideértve a Tbj. szerinti családi járulékkedvezményt is) egy-egy gyerek után addig jár a szülőnek, ameddig a gyermeke után családi pótlékra (nevelési ellátásra, illetve iskoláztatási támogatásra) jogosult.

Mit kell tennie a szülőnek?

Július hónapra vonatkozóan a szülő a munkáltatója felé a változásról nyilatkozatot tesz, mégpedig úgy, hogy az érettségizett gyermek már nem lesz sem kedvezményezett, sem eltartott (az eltartott minőségét nulla kóddal jelöli).

Mi történik abban az esetben, ha a gyermek továbbtanul?

Középfokú intézményben folytatja a tanulmányait (OKJ képzés, szakképzés)
Ebben az esetben szeptembertől ismét közoktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, így annak a tanévnek a végéig jogosult a szülő a családi pótlékra, amely évben a gyermek betölti a 20. életévét. Családi adókedvezményre is eddig az ideig lesz jogosult.

Felsőfokú intézményben folytatja a tanulmányait (egyetem, főiskola)
Az egyetemisták és főiskolások után nem jár családi pótlék, így nem jár családi adókedvezmény sem. Azonban, ha van a családban olyan kisebb gyermek, akire tekintettel még jogosult a szülő a családi pótlékra, akkor a felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek a családi pótlék összegének megállapításakor a létszámba beszámít.
Kétgyermekes családnál tehát, ha a nagyobbik gyermek leérettségizett és továbbtanul, akkor nem az egy gyermek után járó után járó 10 000 forintra, hanem a kétgyermekesek után járó 20.000 forintra jogosult a szülő. Háromgyerekeseknél pedig egy továbbtanuló és két kisebb testvér esetén nem a kétgyermekeseknek járó 40.000 forint jár, hanem a három gyerekesekre vonatkozó összeg csak két gyerekre tekintettel, vagyis 66.000 Ft.