Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A keresőképtelenség idejére tagtársaink a Signal IDUNA Biztosító Zrt-vel kötött szerződés alapján jogosultak biztosítási szolgáltatásra, ez természetesen vonatkozik a COVID okozta megbetegedésre is!


A 16 naptári napot elérő saját jogú keresőképtelenség esetén a Signal Biztosító 10.000 Ft-ot fizet tagtársaink részére betegszabadság vagy táppénz idejére. Egy biztosítási évben ezt legfeljebb 2 alkalommal lehet igénybe venni.

A keresőképtelenség idejére tagtársaink a Signal IDUNA Biztosító Zrt-vel kötött szerződés alapján jogosultak biztosítási szolgáltatásra, ez természetesen vonatkozik a COVID okozta megbetegedésre is!

(A biztosítási év nem egyezik meg a naptári évvel, a biztosítási év ugyanis december 1-től november 30-ig tart. Tehát 2019.12.01. és 2020.11.30. között is legfeljebb 2 alkalommal, illetve 2020.12.01. és 2021.11.30. között is legfeljebb 2 alkalommal vehető igénybe.)

Tagtársunk akkor jogosult két alkalommal igénybe venni, ha két különálló megbetegedés történt. Nem vonható össze például egy hosszabb betegség ideje, hiába volt adott esetben 40 nap keresőképtelenség. Akkor csak az egyszeri 10.000 Ft-ra jogosult, azonban ha abban a biztosítási évben (december 1.-november 30-ig) ismét keresőképtelen lesz, és eléri az egybefüggő 16 naptári napot, akkor újra jogosult a biztosítási szolgáltatásra.

A mellékletben megtaláljátok a Signal igénybejelentő lapokat, ehhez mellékelni kell a keresőképtelenséget igazoló orvosi papírokat, de javasoljuk, hogy ehelyett inkább a Humán ÜSZI irodában kérjetek igazolást a keresőképtelenség kezdetéről és végéről. A Signal igénybejelentőket és a keresőképtelenségről kiállított igazolást nem szükséges kinyomtatva eljuttatni hozzánk, szkennelve területi szervezeteink email-címére is elküldhetitek (elérhetőségeinket itt találjátok), vagy közvetlenül a biztosítóhoz az info@signal.hu címre.


Temetési segély

Sajnos a koronavírus-járvány is hozzájárul ahhoz, hogy tagtársaink közül egyre többen elveszítik családtagjaikat. A személyes tragédiát ugyan nem enyhíti, de átmeneti segítséget talán jelenthet, hogy a VDSzSz Szolidaritás anyagi támogatást nyújt tagtársai részére a házastárs, szülő vagy gyermek elhalálozása esetén, amennyiben a temetésről tagtársunk gondoskodik.

A temetési segély összege 30.000 Ft, adómentes kifizetés.

A jogosultság feltételei:

A tag a tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz és a segély igényléséig legalább három havi tagsági jogviszonnyal rendelkezik.

A segélyt a mellékelt „Segélykérő lap” benyújtásával kell igényelni, ehhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a tagtársunk nevére szóló temetési költségeket igazoló számlát, legalább 30.000 Ft összegben. Amennyiben kevesebb összegről rendelkezik számlával, akkor csak a számlának megfelelő összegre jogosult.

Tagtársunknak az elhunythoz fűződő, a segély feltételét megalapozó hozzátartozói viszonyát igazolni kell (pl: házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat).

A segély igénylése elektronikusan is megoldható, a szükséges dokumentumokat e-mailben, szkennelve is elküldhetitek területi szervezeteink email-címére (elérhetőségeinket itt találjátok)!