Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Elutasítjuk a vezető jegyvizsgáló nélkül vagy csak jegyvizsgálóval történő vonattovábbítás KSZ-ben vagy utasításban való szabályozását!


A MÁV-Start ugyanis újra megkísérelte, hogy homályos indokok alapján, rapid módon legitimizáljon egy új, ad-hoc módon alkalmazható minimális létszámnormát. Mózes Tibor, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke szakszervezetünk elnöksége és Személyszállítási Utazó Tagozata álláspontját továbbította dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatója részére. 

Elutasítjuk a vezető jegyvizsgáló nélkül vagy csak jegyvizsgálóval történő vonattovábbítás KSZ-ben vagy utasításban való szabályozását!

Február 16-án a MÁV-Start megküldte a szakszervezetek részére a KSz 9. sz. mellékletének módosítására irányuló javaslatát. Ezt a munkáltatói javaslatot - formailag és tartalmilag egyaránt - alig egy hete utasítottuk el a személyszállító vonatok vezető jegyvizsgáló nélkül vagy csak jegyvizsgálóval történő közlekedtetéséről szóló utasítástervezet véleményezése során. Ennek ellenére a MÁV-Start ismételten megkísérelte, hogy homályos indokok alapján, rapid módon legitimizáljon egy olyan új, ad-hoc módon alkalmazható minimális létszámnormát, amelynek esetleges alkalmazása jóval több negatívumot hordoz magában, mint előnyt.

Éppen ezért a VDSzSz Szolidaritás elnöksége és szakszervezetünk Személyszállítási Utazó Tagozata egyöntetűen elutasította a vezető jegyvizsgáló nélkül vagy csak jegyvizsgálóval történő vonattovábbításnak akár a Kollektív Szerződésben, akár utasításban történő szabályozását - ez álláspontunk szerint jogszerűen nem is lehetséges. Fenti elutasításunk vonatkozik a menetközben meghibásodott ajtók esetén követendő eljárás rendjének tervezett megváltoztatására is.

Letölthető dokumentumok:

KSz 9 sz melléklet mód vélemény.pdf