Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Start: a munkáltató javaslatainak többsége rontott volna a vasutasok foglalkoztatási feltételein, elutasítottuk!


A három havi munkaidőkeret bevezetésére vonatkozó munkáltatói javaslatot minden ellenkező híresztelés dacára a VDSzSz Szolidaritás - és az egész munkavállalói oldal - kategorikusan elutasította.

Start: a munkáltató javaslatainak többsége rontott volna a vasutasok foglalkoztatási feltételein, elutasítottuk!

Január 22-én online videókonferencia keretében ülésezett a MÁV-Start VÉT. Az ülés összehívásának apropója az volt, hogy a munkáltató a KSZ különböző munkavállalói csoportokra vonatkozó szabályainak „egységesítését” kezdeményezte. Ugyanakkor a javaslat egyes elemeiben az egységesítésen jóval túlmutató, új szabályokra vonatkozó javaslatokat is tartalmazott. Ezek többsége a munkavállalók foglalkoztatási feltételeit rontotta volna, így azt szakszervezetünk egyértelműen elutasította. Megállapodás a függőben maradt részekben sem született, az egyeztetés február 1. napján folytatódik.

A javaslat megtárgyalt egyes elemei (a teljesség igénye nélkül):

A munkáltatói javaslat szerint bekerülne a KSz-be, hogy a szakszervezeti taglétszám megállapítás alapja elsősorban az előző év december havi (tárgyév januárjában kifizetett) munkabérből való tagdíjlevonás lenne.
Ettől eltérő létszámot figyelembe venni csak a felek közötti egyeztető eljárásban hozott, vagy bírósági eljárásban született határozat alapján lehet. Szakszervezetünk elnöke - ebben a formában egyedüliként - elmondta, hogy a mi javaslatunk a kizárólag levonáson alapuló létszámmegállapítás, a javaslat második, egyezetető eljárásra/bírósági határozatra utaló részét nem támogatjuk.

Úgyszintén nem támogatjuk a szakszervezeti kikérő bejelentési határidejének szigorítását.
A szokásosan telephelyen kívüli munkavégzéssel járó munkakörök listájának a módosítása (az ügyfélszolgálati szakértői munkakörök tekintetében) függőben maradt, jeleztük, hogy további tájékoztatást kérünk a javaslat által érintettek köréről.
A három havi munkaidőkeret bevezetésére vonatkozó munkáltatói javaslatot minden ellenkező híresztelés ellenére a VDSzSz Szolidaritás - és az egész munkavállalói oldal - kategorikusan elutasította. Kifejeztük, hogy részünkről a munkaidő keret meghosszabbítása még tárgyalási alapnak sem elfogadható, megnyitni sem kívánjuk ezt a kérdést a további egyeztetés során sem.
A munkaidő beosztás szabályai körében az elektronikus közlést kizárólag az eredeti (előző hónap 23/21 napig közlendő) vezénylés tekintetében tudjuk elképzelni, a módosítások esetében csak a munkavállaló egyéni kérése, vagy hozzájárulása alapján.

A beosztott szolgálat elejének/végének legfeljebb 60 perccel való módosítását nem támogattuk. Az átvezénylési díj javasolt emelése kapcsán elmondtuk, hogy önmagában az emelés elfogadható lenne részünkről, de a beosztás módosításának ellentételezéseként nem.
Az éjszakai munkavégzés korlátozására, valamint az idénymunkarenddel érintett telephelyek szűkítésére vonatkozó javaslat részünkről támogatható.

A szolgálat minimális tervezhető időtartamának 6 órára való felemlésére vonatkozó javaslat nyitott maradt. Jeleztük, hogy az oktatás, és az orvosi vizsgálat terezett időtartamának kapcsán vannak olyan problémák, amelyek pontosabb szabályozást igényelnek, ezekkel együtt kívánjuk kezelni, és ezekre konkrét javaslatot is fogunk tenni.
A rendkívüli munkaidő kapcsán jeleztük, hogy nem kívánjuk törölni a jegyvizsgálói munkakörcsaládban a 200 óra feletti rendkívüli munkaidő elrendelhetőségének a munkavállalói hozzájáruláshoz kötését.
A pótléksávok átstrukturálására vonatkozó munkáltatói javaslat - a munkáltatói szóbeli előterjesztés szerint - kedvezőbb lenne a munkavállalóknak, de ezt a szakszervezetünk nem látta igazoltnak, így jeleztük, hogy egyelőre ebben a formában nem tudjuk támogatni.

Mivel a már ismert munkáltatói javaslatok egy részére sem volt elég az idő, így a felek megállapodtak, hogy az egyeztetést február 1. napján folytatják.

A KSZ-en kívül több olyan kérdés is szóba került, amit a VDSzSz Szolidaritás már korábban, konzultációk keretében felvetett. Ilyen a személyzetirányítók bérezési helyzetének, a munkakörben kialakult bérfeszültségnek a kezelése, melynek kapcsán a munkáltató kifejtette, hogy anyagi vonzata miatt a bértárgyalások keretében tud róla tárgyalni.

Szakszervezetünk felhívta a figyelmet arra a MÁV Csoport szintű törekvésre, hogy a pótlékok, bérkiegészítések, juttatások és egyéb jutalékok minél nagyobb arányban kerüljenek alapbéresítésre. Ebbe a körbe sorolhatók álláspontunk szerint a jegyvizsgálói és pénztárosi jutalékrendszer egyes elemei, valamint a telephelyi pótlékok is.
A jegyvizsgálói elővárosi pótlék, és a teljesítményösztönző juttatás kapcsán szakszervezetünk már korábban is több alkalommal kifejtette, hogy a juttatások indokoltságával egyetért, de az elosztás módszertanával, illetve a feltételeknek és az érintetti körnek a meghatározásával nem, azt a PILOT időszak kiértékelését követően a jövőre nézve felülvizsgálandónak tartja.

A vizsgaösztönző juttatás kérdésben a munkáltató – hivatkozva elsősorban arra, hogy a célját nem érte el, mivel a sikeresen vizsgázók aránya nem emelkedett számottevően – megismételte azon korábbi álláspontját, hogy (a MÁV Zrt.-től eltérően, ahol meghosszabbításra került) nem kívánja meghosszabbítani.

Dr. Gönczi Tamás, VDSzSz Szolidaritás, Startos társasági vezető ügyvivő