Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Pályavasút: legalább 6 óra egybefüggő készenlét elrendelésére kell törekedni!


2020-ban több KSZ-módosító javaslatot nyújtottunk be annak érdekében, hogy például senkit ne rángathasson el a munkáltató a vasárnapi ebéd mellől rendelkezésre állásra hivatkozva, illetve, hogy öt nap szabadság kivételével is akár el lehessen menni hét napos nyaralásra! Kezdeményezésünk nyomán több fontos dologra hívta fel a pályavasúti területi igazgatóságok figyelmét Virág István pályaüzemeltetési vezérigazgató-helyettes a készenlétre vonatkozó beosztások elkészítése és a munkáltatás megszervezése kapcsán.

Pályavasút: legalább 6 óra egybefüggő készenlét elrendelésére kell törekedni!

Mint a cikk alján mellékelt dokumentumban tartalmazza, a munkavállalók készenléti beosztásának kialakítása során - a munkaviszonyra vonatkozó szabályok betartásán túlmenően - törekedni kell arra is, hogy a munkavállaló szabadsággal érintett napjait közvetlenül megelőző és követő kettő pihenőnapra, illetve munkaszüneti napra ne kerüljön sor készenlét elrendelésre, amennyiben a szabadságot a munkavállaló a KSZ 43.§ szerinti határidő betartásával kérelmezte és ez a többi munkavállaló túlterhelése nélkül megoldható.

Ennek megfelelően kizárólag rendkívül indokolt esetben kerüljön sor a készenlét elrendelésére az egybefüggő szabadságot közvetlenül megelőző és közvetlenül követő kettő pihenőnapra vagy munkaszüneti napra.

Továbbá KSZ 37.§ 4. pontja alapján a készenlét legrövidebb időtartama akár 3 óra is lehet azonban kérik, hogy a készenlétek elrendelésénél törekedjenek a legalább 6 óra egybefüggő készenlét elrendelésére és ettől is csak szintén rendkívül indokolt esetben térjenek el.