Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Tájékoztató a MÁV SZK Zrt. a táppénzes papírok és a hóközi utalások kezelésének a pandémiás időszakra vonatkozó eltérő rendelkezéseiről


A COVID 19 koronavírusjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt a munkatársak egészségének védelmében az eredeti táppénzes papírok humán ügyfélszolgálatokon történő leadása vagy a Humán szolgáltatásra történő postai úton történő eljuttatása helyett 2020.03.18. napjától kezdődően újabb rendelkezésig az alábbi szabályok lépnek életbe.

A humán szolgáltatás a táppénzes papírokat kizárólag elektronikus formában (szkennelt, vagy mobil elefonnal olvasható minőségben fényképezve) fogadja a humanus@mav-szk.hu email címen az érintett munkavállalóktól, másolatban a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölésével.

Fontos, hogy az eredeti dokumentumokat az elszámolást igénylő munkavállalók őrizzék meg és a veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetését követően a korábban már megszokott módon juttassák el a Humán szolgáltatás részére. Kiemelten fontos, hogy a veszélyhelyzetet követő időszakban teljeskörűen megvalósuljon az eredeti táppénzes papírok beküldése, mert ennek hiányában a táppénzt utólagosan vissza kell vonni a jelenleg érvényes elszámolási szabályok alapján (jogtalanul kifizetett táppénznek minősül).

Tekintettel arra, hogy az egészségügy sürgősségi ellátásra állt, és részben a táppénzes papírok kiadásának gyakorlata is változik - újabb rendelkezésig - a 8 napon belüli táppénzutalás 2020.03.20-i napon történő utalását követően a munkabérrel egyidőben teljesül. A veszélyhelyzet fennállásáig, a szükséges feltételek teljesülése esetén havonta egyszeri hóközi táppénz kifizetés került betervezésre. 

Az előzőeken túl korlátozásra kerül a hóközi bérutalás gyakorisága is. A rendelkezés hatálybalépésének napjától a hóközi utalás minden héten egy alkalommal, a pénteki napokon történik.

A havi munkabér utalásának ütemtervét a rendelkezés nem érinti, az változatlanul a kiadott ütemterv szerint valósul meg.