Nálunk minden
a vasutasokról szól!

VDSzSz Szolidaritás a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának: Gesztusértékű lenne eltekinteni az arcképes igazolványok érvényesítési díjától!


"Szakszervezetünk már évek óta kitartóan szorgalmazza, hogy a vasúti arcképes igazolványok kiállításáért felelős MÁV-START Zrt. tekintsen el attól, hogy évente díjat szed be az arra jogosult vasutas munkavállalók és igényjogosult családtagjaik részére kiállított arcképes igazolványok érvényesítéséért" - írta levelében Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója részére.

Erre irányuló erőfeszítéseink mindeddig csak részlegesen vezettek eredményre, amennyiben hosszas tárgyalásokat követően elértük, hogy a MÁV-START Zrt. 2015. évtől a személyszállító vonatokon szolgálatot teljesítő utazó munkavállalói esetében a vasúti utazási igazolványának adminisztrációs költségét évente egy alkalommal átvállalta.

Bár az intézkedés kétségtelenül segítséget jelentett az érintett munkavállalói kör részére, de érthető okokból érzékenyen érintette mindazon vasutasok igazságérzetét, akik az utazási kedvezményre ugyanazon jogszabály alapján jogosultak, de a START utazó munkavállalóval ellentétben a díjat továbbra is meg kell fizetniük.

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Asszony! Ezen kérelmünkben szeretném ráirányítani szíves figyelmét, hogy az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X.20.) KHEM rendelet az érvényesítési díj felszámítását pusztán lehetőségként és nem kötelezettségként említi. A díj felszámítása ráadásul a hivatkozott jogszabály 13.§-a szerint célhoz kötött, amennyiben arra a rendelet kifejezetten a kedvezményre jogosító igazolványhoz kapcsolódó előállítási és adminisztrációs költség fedezése érdekében biztosít lehetőséget, azzal, hogy a felszámított díj nem haladhatja meg az 1000 Ft + ÁFA összeget.

A fentiek alapján a MÁV-START Zrt.-nek, mint szolgáltató vasúti társaságnak jogszabályban biztosított lehetősége van arra, hogy a díj felszámításától nemcsak a személyszállító vonatokon dolgozó utazó munkavállalói, hanem minden utazási kedvezményre jogosult munkavállaló és azok igényjogosult családtagjai esetében is eltekintsen.

Az általunk kért - és remélt - lépés egyrészről jelentős gesztusértékkel bírna az egyre súlyosbodó munkaerőhiánnyal küszködő MÁV Csoport részéről, valamint alkalmas lenne arra, hogy még erőteljesebben kifejezze a MÁV Csoport munkáltatóinak szemléletváltását, és nagymértékben elősegítse a vasutas munkatársak megtartása érdekében kifejtett erőfeszítéseit és törekvését.

 

Letölthető dokumentumok:

David_Ilona_arckepes_level_ikt259.pdf