Nálunk minden
a vasutasokról szól!

KSZ-módosító tárgyalások megkezdését kezdeményezte a VDSzSz Szolidaritás


Négy társaságnál.

Ezeket kívánjuk rögzíteni a KSZ-ben:

  1. A kollektív szerződés részét képezi, ezért munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősül a kollektív szerződés kötésre jogosult felek által kötött valamennyi megállapodás, függetlenül attól, hogy az szerkezetileg a kollektív szerződésben beillesztésre kerül-e. A szerkezetileg a kollektív szerződésbe be nem illesztett megállapodások időbeli hatályára az adott megállapodásban foglalt rendelkezések az irányadóak.
  2. Amennyiben az e tárgyban lefolytatott jogvitában a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a munkavállaló munkaviszonyának a munkáltató általi egyoldalú jognyilatkozattal való megszüntetésre jogellenesen került sor, a munkavállaló kérelmére a munkáltató a munkaviszonyt köteles helyreállítani.
  3. A munkáltató legalább heti két pihenőnapot vagy 40 óra pihenőidőt természetben köteles a munkavállaló részére kiadni. A beosztott heti pihenőnapon vagy heti pihenőidőben a munkavállaló részére rendkívüli munkavégzést kizárólag oly módon lehet elrendelni, ha az elrendelt pihenőnapi/pihenőidőben történő munkavégzés mellett is marad legalább két pihenőnap, vagy egybefüggő 40 órás pihenőidőként megjelölt munkamentes időtartam a munkavállaló számára a regenerálódásra.
  4. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében - közösen kimunkált ütemterv szerint, legkésőbb 2020. január 1. napjáig - a napi teljes munkaidőt legfeljebb napi 7,4 órára csökkentik a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, vagy az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerint foglalkoztatott munkavállalók esetében.