Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Új szolgáltatás: Gyermekvállalási támogatás!


Erről is döntött a VDSzSz Szolidaritás Elnöksége 2017. október 31-i ülésén, módosult a Biztosítási-, Segélyezési- és Támogatási Szabályzat.

Támogatás gyermekvállalás esetén

Szakszervezetünk fontos célként tűzte ki a családos, alacsony vasutas jövedelemmel rendelkező, gyermeket vállaló tagjainak a támogatását. A gyermekvállalás nem csupán az egyén érdekét szolgálja, hanem társadalmi érdek.
Alaptörvényünk L) cikk (2) pontja is kimondja, hogy: „Magyarország támogatja a gyermekvállalást.”
A VDSzSz Szolidaritás kiemelt figyelmet fordít a gyermeket vállaló és nevelő tagjai érdekeinek képviseletére. Ennek érdekében szakszervezeti munkánk során a munkáltatóknál működő különböző bizottságokban, üzemi tanácsokban lévő képviselőinken keresztül is hatékonyan közbenjárunk a családos tagjaink megsegítése érdekében.

A MÁV-Csoportnál 2017-2020 közötti időszakra elfogadott Esélyegyenlőségi terv létrejöttében is kiemelkedő szerepe volt a szakszervezetnek. A hátrányos helyzetű csoportoknál külön kiemelve a családos, legalább egy gyermeket nevelő valamint a gyermekgondozás miatt távollévő munkavállalók támogatását.

A VDSzSz Szolidaritás Szociális- és Segélyezési Alapjából támogatni kívánja a gyermeket vállaló, alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait.
A gyermekvállalás a vasutas családok többségének nagy anyagi megterhelést jelent, mivel alacsony jövedelemmel rendelkeznek, a családban megnő az eltartottak száma és az anya keresete már a szülést megelőzően jelentősen csökkenhet a táppénzes állományba kerülés miatt. A gyermek gondozása okán kapott ellátások is jelentősen elmaradhatnak a korábbi jövedelemtől, ami tovább nehezíti a családok megélhetését. A gyermek születésével kapcsolatosan felmerülő kiadások is jelentős terheket rónak a családokra, amelynek következtében kevesebben vállalnak gyermeket.

A VDSzSz Szolidaritás a tagja részére támogatást nyújt, amennyiben gyermeke születik. A támogatás a 2017. október 1-jétől történő születések esetében nyújtható.
A támogatás mértéke: 10.000 Ft, azaz tízezer forint.

A támogatás elszámolására és kifizetésére az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1. számú mellékletének 3.3. pontja által szabályozottakat alkalmazni kell, mely szerint: adómentes a munkavállalói-érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás.

A jogosultság feltételei:
1. A tag a VDSzSz Szolidaritás Alapszabályának II.4.2. pontja alapján a tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz és a gyermek születésének napjáig legalább kilenc havi tagsági jogviszonnyal rendelkezik.
2. A nyugdíjasok és az illetménynélküli szabadságon lévők esetén egyénileg (nem a munkáltatói levonás alapján) megfizetett tagdíjak esetén folyamatos tagságként kell értelmezni, ha az illető a születést megelőző 9 hónapra a tagdíjat előre megfizette.
3. A támogatást a „Támogatást kérő lap” benyújtásával kell igényelni, amelyhez mellékelni kell a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát vagy hitelesített másolatát. A dokumentumok másolatának hitelesítése a VDSzSz Szolidaritás központjának a titkárságán vagy a területi szervezetek irodáiban történik.
4. A támogatás a tag részére akkor állapítható meg, ha a gyermeke részére születési anyakönyvi kivonat kerül kiállításra. Örökbefogadás esetén nem a gyermek születésének az időpontját kell vizsgálni, hanem az örökbefogadásét. Az erről szóló határozatot csatolni kell a kérelemhez.
5. A támogatásra a kérelmező gyermekenként jogosult, ikerszületés esetén gyermekenként kell megállapítani.
6. Amennyiben a gyermeket vállaló anya és apa jogosultsága is megállapítható, akkor mindkettőjük részére folyósítható a támogatás.

A támogatást a „Támogatást kérő lap” benyújtásával kell igényelni.

Letölthető dokumentumok:

Tamogatast_kero_lap_2.pdf