Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Rendkívüli szabadság: javasoljuk, hogy az érintettek éljenek ezzel a lehetőséggel!


Ellenkező esetben „elveszítik” az egy évre járó 2 nap rendkívüli szabadságot, a szabadság ugyanis csak tárgy év december 31-ig vehető ki.

Tisztelt Tagtársak!

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy a MÁV Zrt. KSz 43. §., valamint a MÁV-START Zrt. KSz 49. §. 2-2 nap rendkívüli fizetett szabadságot ír elő a főrendelkező, tartalékos térfőnök, jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, vizsgáló főkalauz, kocsivizsgáló, szolgáltatás-ellenőr és fedélzeti jegyellenőri munkakörben foglalkoztatottak számára.

Fontos tudni, hogy a szabadság csak tárgy év december 31-ig vehető ki. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, az „elveszíti” az évre járó 2 nap rendkívüli szabadságot. Épp ezért javasoljuk, hogy mindenki, aki a felsorolt munkakörökben van foglalkoztatva, használja ki ezt a - Kollektív Szerződésekben - garantált lehetőséget.

A rendkívüli szabadságot a MÁV Zrt-nél foglalkoztatottak esetében legalább 15 nappal korábban, a MÁV-START Zrt-nél foglalkoztatottak esetében pedig az érintett hónap munkaidő-beosztásának közlését megelőzően vagytok kötelesek írásban bejelenteni. A munkáltató pedig az ilyen módon benyújtott rendkívüli szabadság-kérelmeket pedig az abban megjelölt időpontban köteles teljesíteni.
A rendkívüli szabadság idejére a Kollektív Szerződésekben meghatározott díjazás illet meg benneteket.

Üdvözlettel: 

Bárány Balázs Péter, VDSzSz Szolidaritás, alelnök