Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Megnövekedett a magánvasutak hibájából bekövetkező események száma!


Szeptember 26-án ülésezett a MÁV Zrt. Biztonsági Testülete. A testület tagjai a főigazgató, a területi biztonsági igazgatók, a szakágak vezetői, képviselői és az érdekképviseletek.

Az előző ülésen többek között jeleztük: szeretnénk, ha a vezető jegyvizsgálók a vonat indításakor való jelzőmegfigyelési kötelezettsége megszűnne. Az ehhez szükséges utasítás módosítások tervezetét átadtuk.

A szeptember 26-i ülés első napirendi pontjaként Kertész Ottó vasútbiztonsági vezető tartott tájékoztatót a MÁV Zrt. vasútbiztonsági helyzetéről a 2017. év eddigi adatait alapul véve. A részletes tájékoztatóból két dolgot mindenképpen ki kell emelni:

  • a váltó- és vágányútellenőrzés elmulasztása miatt bekövetkezett események száma az idei évben (január 1-től szeptember 25-ig) már most meghaladta a tavalyit,
  • megnövekedett a magánvasutak hibájából bekövetkezett események száma.

A váltó és vágányútellenőrzés elmulasztása miatt bekövetkezett események lehetséges okai között Záhonyi Zsolt a Mozdonyvezetők Szakszervezetének képviseletében megemlítette a létszámhiányt és az ezzel járó leterheltség növekedést.
Ezzel természetesen a VDSzSz Szolidaritás is egyetért, egyebek napirendi pontban viszont tovább foglalkoztunk a problémával: Vasutas berkekben köztudott, hogy ha az Utasításokat betartjuk, rendes vonat nem lesz…

Jeleztük, hogy az átfogó, időszakos, kereszt és még egy pár fajta ellenőrzés és következményei (figyelmeztetés, hátrányos jogkövetkezmények) valószínű, hogy nem minden esetben érik el céljukat. A probléma gyökerét is meg kell vizsgálni, nevezetesen a kapacitásukat jóval meghaladó volument produkáló szolgálati helyek (főleg a fejpályaudvarok, „SZVÖR-ös állomások”) esetében mindenképpen már a tervezésnél be kell avatkozni. Nem szabad tűrni, hogy nyilvánvalóan utasításellenes technológiát kelljen végrehajtani. Gondolunk itt az ÁVU-ban meghatározott normaidőkre vagy éppen a követési időkre, mint a Budapest Kelenföld Forgalmi Csomóponti Főnökséghez tartozó Pusztaszabolcs állomáson, ahol a csomóponti vezető is elismerte, hogy a technológiai időket nem lehet betartani… Azt reméltük, hogy ezen felvetésünkre a Biztonsági Igazgatóság egy ellenőrzés után megteszi a szükséges intézkedéseket. Hiába.

Tehát ne a VPE Kft., vagy bármilyen megrendelő – mondjuk a MÁV-Start Zrt. – döntse el, hogy mennyi vonatot lehet és kell egy adott időintervallumon belül kezelni, közlekedtetni. Erre a feladatra van a pályahálózat üzemeltetőjének, a MÁV Zrt-nek, felkészült szakember-garnitúrája, akik kötelessége figyelembe venni az utasításokat.

A magánvasutak hibájából bekövetkezett események kapcsán Kökényesi Antal főigazgató tájékoztatott, hogy a Biztonsági Főigazgatóság több esetben folytatott a vasúttársaságokkal konzultációt, amin próbálják beláttatni velük, hogy a szabályok betartása mindenkinek közös érdeke. Ez szép és jó dolog, de véleményem szerint hatalmas eredményt nem szabad pusztán ettől remélni. A Vasúti törvény valamint a Hálózati Üzletszabályzat csupán egy bizalmi elvet tartalmaz. A pályahálózat üzemeltetőjének a zavartalan vasúti közlekedés biztosítása alapvető érdeke, melynek fenntartása érdekében szükség van a vasúttársaságok, magánvasutak MÁV Zrt. általi ellenőrzésére. Lassan egy éve történt, hogy a VDSzSz Szolidaritás Tokodi bejelentése nyomán vizsgálódni kezdett a Közlekedési Hatóság, ami – több hiányosság mellett – megállapította, hogy a MÁV-Start Zrt. által biztosított mozdonyvezetők fele nem rendelkezett megfelelő vonalismerettel…
Tehát szükséges a jogszabályi környezetet megváltoztatása, a pályahálózat üzemeltetőjének jogosultságai és kötelességei közé emelni a magánvasutak akár mindenre (munkajogi is) kiterjedő ellenőrzését, mert jelenleg ezt a feladatot felelősségteljesen a Minisztériumba integrálódott Közlekedési Hatóság kapacitás hiányában képtelen ellátni.
Tisztában vagyok a magánvasutak – mondjuk úgy: „kapcsolódási pontjaival” –, ennek ellenére úgy gondolom, semmi köze nem lehet a vasútbiztonsághoz. Előbbi problémák véleményem szerint kiszolgáltatottá teszik a pályahálózat üzemeltetőjét és a végrehajtó szolgálatban felelősségteljesen munkát végző vasutasokat egyaránt, akikből – mint tudjuk – ma már nagyon könnyen lehet akár gyanúsított egy büntetőperben akkor is, ha csak azt és úgy csinálta ahogy szokta, ahogy elvárják…
Második napirendi pontban Pete Gábor, a MÁV Zrt. TEB osztályvezetője tartott érdekes, részletes tájékoztatást a GSM-R rendszerről, a projekt nehézkes haladásáról, az eddig elvégzett és a hátralévő feladatokról. A megfelelően működő, teljesen kiépített rendszer mindenképpen pozitívan kell, hogy befolyásolja a vasútbiztonsági helyzetet, erre azonban még legalább két évet várni kell. A részletes bemutatót csatoljuk.
Végezetül nem tartom helyesnek, hogy a Biztonsági Testület üléséről mostanság nem készül emlékeztető, vagy ha igen, azt kérésre sem kapjuk meg. Lehetne hosszasan ecsetelni ennek negatív következményeit a szükséges intézkedések elmaradásától a bizalom hiányán át a kedvezőtlen statisztikáig. Ehelyett inkább a Vezérigazgatóság épületének földszintjén és a 8. emeleten álló Széchenyi István szobor alján található idézetet ajánlom mindenki figyelmébe:

Némely embernek egész esze csak abban áll, hogy soha semmi újat nem próbál és minden próbatételrűl már előre mindég azt jövendöli: bizony meglássák nem fog menni” - Széchenyi István, 1826

 

Czentnár Béla
társasági vezető ügyvivő

Letölthető dokumentumok:

20170927_GSM-R_rendszer_Pete_Gbor.pdf