Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Belföldi személypénztárak: Budapest TSZVI-nél a VDSzSz Szolidaritás javaslatára 9% bérpótlékkal kompenzálja a Start a munkarend-változást!


Június 29-én véget értek a közel egy éve tartó tárgyalások a belföldi személypénztárak ügyében a Budapest TSZVI-nél: az érintett szolgálati helyeket illetően a munkáltató elfogadta a 9% bérpótlék-kompenzálást. Budapest Keleti, Déli és Nyugati pályaudvarokon viszont semmilyen formában nem járultunk hozzá a belföldi személypénztárak éjszakai zárvatartásához, tehát a fejpályaudvarokon továbbra is megmarad a megszakítás nélküli munkarend.

Egy éve kezdeményezte először a munkáltató, hogy a belföldi személypénztárak éjszakai nyitvatartását megszüntetné a teljes TSZVI területén. Kezdettől fogva hangsúlyoztuk, hogy a VDSzSz Szolidaritás nem támogat olyan munkáltatói elképzelést, aminek következtében csökkenne tagjaink jövedelme.

A munkarend-változás miatt (megszakítás nélküliből nyújtott műszakos) a KSZ szerinti egyszeri 10%-os alapbéremelés  továbbá az erre járó 10%-os műszakpótlék a jelenlegi 30%-os műszakpótlékkal szemben ugyanis 9% jövedelem-csökkenést jelentene az érintett kollégák részére.

Kezdetben elzárkózott a munkáltató a kiesett jövedelem kompenzálásától, később azonban személyi alapbér-emelésben látta a megoldást, és ennek szellemében folytatta a tárgyalást. Utóbbit nem támogattuk, mert a személypénztárosokat érintő garantált bérminimum-emelés során elveszne a munkarend-váltás miatt keletkező megnövelt bér. 

Ismeretes: a június 29-i HÉT-ülést megelőzően a munkáltató előzetesen elküldte a KSZ Helyi Függelékének 4. mellékletével kapcsolatos javaslatát. Erre az alábbi véleményt írta Bernát Beatrix, a VDSzSz Szolidaritás budapesti területi vezető ügyvivője a munkáltató számára június 27-i levelében (részlet):

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a munkáltató továbbra is fenntartja a pénztári szolgáltatás időbeni szűkítésével kapcsolatos elhatározását. 

Szakszervezetünknek az ezzel kapcsolatos álláspontja nem változott, mely szerint nem támogatjuk a kollégák jövedelmének csökkenését eredményező munkáltatói akaratot.
Amennyiben a munkarend megváltozása miatt a megszakítás nélküli munkarendből nyújtott műszakos munkarendben történne a foglalkoztatás, az abban érintett belföldi személypénztárosok, számadó- és jegypénztárosok esetében 9% keresetveszteséget okozna. Ha az így megélt 9%-nyi csökkenés pótlék formájában kompenzálásra kerülne, akkor a következő szolgálati helyek vonatkozásában elfogadjuk a megküldött munkarend-módosítást: Kelenföld, Tata, Ferihegy, Rákospalota-Újpest, Sződliget, Kismaros, Cegléd és Szolnok.

Az eddig is fenntartott véleményünket azzal egészítjük ki, hogyBudapest-Déli, Keleti és Nyugati pályaudvarokon a belföldi személypénztárak éjszakai zárvatartásával semmilyen formában nem értünk egyet.

A június 29-i HÉT-ülés emlékeztetője rögzíti:

Munkáltató tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy az írásban kiküldött módosításokról a VDSzSz és a VSz küldött írásos véleményt. A VDSzSz véleménye alapján a munkáltató kiegészítő javaslattal élt: amely szerint a fejpályaudvarok kivételével az előterjesztésben szereplő nyújtott műszakos munkarend bevezetésében érintett munkavállalók bérrendezésére, az érintett munkavállalók a KSZ 10%-os bérrendezésen felül +9% bérpótlék kifizetésében részesülnének.

 

 Végül itt az augusztustól 1-től érvényes 17. sz. Helyi Függelék módosítás 2. pontja:

1. Cegléd, Szolnok, Sződliget, Kismaros, Rákospalota-Újpest, Ferihegy, Tata szolgálati helyeken a jelenleg megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók nyújtott műszakos munkrandben történő foglalkoztatása érdekében a munkarendváltásban érintett munkavállalók a KSZ 29.§.7. bek. Meghatározott 10% alapbérnövelésen felül, a 10%-kal megemelt alapbérükre további havi 9% bérpótlék kerül kifizetésre.

2. Az 1. pontban meghatározott mértékű bérpótlékra az érintett munkavállaló mindaddig jogosult, amíg foglalkoztatására a 2017. június 29. napján irányadó szolgálati helyén kerül sor.