Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Konzultációt kezdeményeztünk a pályavasúti üzemeltetési tevékenységek végrehajtásáról, ellenőrzéséről!


Napirendre kerül a „Pályavasúti üzemeltetés ellenőrzési tevékenységéről” szóló EVIG-utasítástervezet, az egyszemélyes tolatás témaköre valamint a tolatószemélyzet őrző-védő feladattal való ellátása.

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke Veszprémi László, a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese részére írt levelében jelezte: a konzultációt a 7477/2017/MAV ikt. számú, a „Pályavasúti üzemeltetés ellenőrzési tevékenységéről” szóló EVIG-utasítástervezet 1. pontjának maradéktalan teljesülése érdekében is szükségesnek látjuk:

… a MÁV Zrt. Üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezet pályahálózat-működtetői tevékenységén (a továbbiakban: pályavasúti) kívül eső Nemzeti Eszközkezelő Zrt. számára biztosított tevékenységeknek a jogszabályok szerinti, valamint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel kötött szerződésben rögzített színvonalon történő teljesülése, továbbá a költséghatékony működés kialakításának, és az ezzel összefüggő követelmények teljesülésének ellenőrzése.

A vasúti közlekedés lebonyolításához szükséges infrastruktúra működtetése, valamint a vasúti közlekedés színvonalas lebonyolítása, a pályavasúti szolgáltatások magas szintű megvalósításának elősegítése, hatékony, színvonalas teljesítése, a műszaki, technológiai és üzemeltetési tevékenységek irányítása.

A pályavasúti tevékenység szervezettségének, eredményességének, üzembiztonságának javítása, a szabályosság és a szabályozottság megfelelő színvonalon történő teljesülésével, valamint a költséghatékony működés kialakításának megszervezésével és működtetésével.