Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Újraszámfejtés: Elsőfokon ismét pert nyert a VDSzSz Szolidaritás!


A jogalapban és a követelt összegben is igazat adott szakszervezetünknek a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság: a munkáltató helytelenül járt el, amikor az elszámolás során a munkaidőkereten túl teljesített rendkívüli munkavégzést levonta a már teljesített rendkívüli munkaidőből. Ezt az elsőfokú döntés értelmében pótolnia kell.

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke szerint ez azt jelenti, hogy az ítélet jogerőre emelkedése esetén az alperes MÁV-Startnak

minden egyes érintett munkavállaló esetében újra át kell tekinteni a már korábban újraszámfejtett, rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos elszámolást, és azon rendkívüli munkaidőket, amiket korábban levont arra hivatkozva, hogy a havi órakereten felül teljesített munkavégzést be kell számítani a szombati napokon teljesített rendkívüli munkavégzésbe. Ezt immáron nem teheti meg: egybe kell számítani, és a különbözetet pedig ki kell fizetni az érintett munkavállalóknak.

 

A bíróság jogellenesnek ítélte a munkáltató által követett gyakorlatot. A törvény szerint nem lehetett volna beosztani a munkavállalókat a vasárnapot közvetlenül megelőző szombatokra abban az esetben, ha vasárnap dolgoztak. Ha viszont ez mégis megtörtént, és beosztotta őket, akkor azt rendkívüli munkavégzésként kell számukra kifizetni - függetlenül attól, hogy egyébként az órakerettel miként állnak. Ugyanis a bírósági ítélet indoklásában az is elhangzott, hogy az alperes előnyök megszerzése végett nem hivatkozhat saját felróható magatartására. Ergó utólag ezt nem lehet beszámítani a havi munkaidőkeretbe - bármennyire is követte a munkáltató ezt a gyakorlatot. Bárány Balázs hangsúlyozta:

ha az ítélet jogerőre emelkedik, akkor ezt a munkáltató köteles megtenni. Én azt remélem, hogy elmarad a fellebbezés, hiszen ugyanaz a szituáció van, mint az első ítélet alkalmával, és önként teljesíti annak érdekében, hogy a konfliktus tovább ne eszkalálódjék.

 

A saját felróható magatartás ez esetben értelemszerűen azt jelenti, hogy a munkáltató nem oszthatta volna be szombati napra a vasutas munkavállalót munkavégzésre, ha utóbbit készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatják, és a szombatot követő vasárnap munkavégzésre volt vezényelve. Ezt a munkáltató megtette, tehát felróható számára, és ezt az időt a munkáltató a továbbiakban nem számíthatja be a már teljesített - akár kereten felüli - munkavégzésbe. Ezt minden körülmények között rendkívüli munkavégzésként kell elszámolnia - ezt állapította meg és mondta ki a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. Amely egyező a kereseti kérelmünkben előadottakkal:

Tehát teljes egészében - fillérre és jogalapra - is osztotta a mi álláspontunkat. Ez azért is örvendetes, mert a MÁV-Start vezérigazgatója egy nagyon híres ügyvédi irodát bízott meg a MÁV-Start álláspontjának képviseletével, és ennek ellenére pert tudtunk nyerni.

 

A perben vitatott érték egyező a bíróság által megítélt 170 ezer forinttal - ebből mindenki kiszámolhatja, milyen volumennel kell a továbbiakban kalkulálnia a MÁV-Startnak ebben az ügyben.

Tehát mindenképpen célszerűnek tartanánk, ha [a munkáltató] nem vinné másodfokra a[z ügyet]. Az említett összeg azért lett a perkövetelés tárgya, mert a munkáltató, a MÁV-Start vezetése ezt nem volt hajlandó megfizetni annak ellenére, hogy (...) a korábbi perben ezt a követelésünket nem vitatta. Tehát abban a perben és az azt követő egyezségben nem vonta le a korábban teljesített, munkaidőkereten felüli munkaidőt a szombati napokra eső rendkívüli munkavégzésből

 

- jelentette ki Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.


A VDSzSz Szolidaritás megragad minden alkalmat, hogy megtámadja a munkáltató inkorrekt, jogellenes magatartását! Mindezt több okból is tesszük. Egyrészt azért, mert a jogszabályok betartása mindenki számára kötelező, nem lehet csak azért kibújni alóluk, mert ez anyagi terhet jelent a munkáltatók számára. Másrészt a nagyon alacsony vasutas jövedelmeket próbáljuk így korrigálni, emelni: megragadunk minden alkalmat, hogy jogi úton megtámadjuk a munkáltató - álláspontunk szerint - inkorrekt, jogellenes magatartását, ami miatt az alacsony jövedelmek még tovább csökkennek!