Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Napi pihenőidő: az Mt. január elsején életbe lépett szabályozása


Ha az egyik napi pihenőidő a Helyi Függelékben meghatározott 8 vagy 9 óra, akkor az azt követő napi pihenőidőnek 14 vagy 13 órának kell lennie, ugyanis ekkor teljesül az Mt 104. § (4) bekezdésében meghatározott napi pihenőidők együttes tartama: legalább 22 óra.

Több tagunk kérésére gyakorlati példával mutatjuk be, hogyan érinti a munkavállalókat a 2017. január 1-jén életbe lépett, a napi pihenőidőt szabályozó Mt. 104. § módosításáról szóló rész alkalmazása.

A Munka törvénykönyve a következőket mondja ki ezzel kapcsolatban:

104. § (1) A napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt (a továbbiakban: napi pihenőidő) kell biztosítani.
(2) a napi pihenőidő tartalma legalább nyolc óra
a) az osztott munkaidőben,
b) a megszakítás nélküli,
c) a több műszakos vagy
d) idényjellegű tevékenység keretében
foglalkoztatott munkavállaló esetében
(3) A napi pihenőidő, ha az a nyári időszámítás kezdetének időpontjára esik, legalább tíz, a (2) bekezdés alkalmazásakor legalább hét óra
(4) A (2) vagy a (3) bekezdés alkalmazása esetén a két egymást követően beosztott napi pihenőidők együttes tartama legalább huszonkét óra.
(5) A készenlétet követően nem kell pihenőidőt biztosítani, ha a munkavállaló munkát nem végzett.

 

A MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződés 46. §-a következők szerint rögzíti a napi pihenőidő szabályait:

1. A személyszállítási utazószolgálatot ellátók napi pihenőideje 12 óra, amelyet a lakásra (állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyre) való érkezéstől az onnan való munkába indulásig (utazási idő) kell figye-lembe venni. Az utazási időt, legfeljebb 6 óra időtartamig, a Helyi Függelékben kell az érintett helységek távolságának arányában meghatározni. Helyi Függelék a 12 órás mértéktől eltérhet, de legalább 8 órai pi-henőidő lakáson történő biztosítása kötelező.

2. A fordulós (váltásos) munkarendűek napi pihenőideje 12 óra, amelyet a lakásra (állandó, vagy ideiglenes tartózkodási helyre) való érkezéstől az onnan való munkába indulásig kell figyelembe venni. Helyi Függe-lék ettől a mértéktől – az Mt. 104.§ (2) bekezdésében foglalt esetekben – eltérhet, de a napi pihenőidő 8 órá-nál kevesebb nem lehet.

 

MÁV Zrt. Kollektív Szerződése a fordulós/váltásos munkarendűekre ugyanezeket a szabályokat rögzíti a 41. §-ban.

Ahogy a MÁV-START Zrt. és a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése kimondja, a 12 órától el lehet térni a Helyi Függelékben, de 8 óránál kevesebb nem lehet napi pihenőidő. A napi pihenőidő mértékébe természetesen nem számítanak bele a Helyi Függelékekben leszabályozott utazási normaidők.

A gyakorlatban ez azt jelenti, ha az egyik napi pihenőidő – a Helyi Függelékben meghatározott – 8 vagy 9 óra, akkor az azt követő napi pihenőidőnek 14 vagy 13 órának kell lennie, ugyanis ekkor teljesül az Mt 104. § (4) bekezdésében meghatározott napi pihenőidők együttes tartama, a legalább 22 óra.

Barna István, a VDSzSz Szolidaritás debreceni területi vezető ügyvivője

Javasoljuk a VDSzSz Szolidaritás tagjai részére, hogy akik esetében nem a fentiek szerint jár el a munkáltató a napi pihenőidő kiadásával kapcsolatban, jelezzék ezt tisztségviselőink, területi szervezeteink számára, hogy helyi szinten megkezdhessük az egyeztetéseket a napi pihenőidőre vonatkozó szabályok betartatása érdekében.