Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Újraszámfejtés: Február 24-én hirdet ítéletet a bíróság a VDSzSz Szolidaritás által kezdeményezett perben!


A MÁV-Start Zrt. rosszhiszeműen jár el, mivel olyan követelést vitat, amit korábban ugyanezen bíróság előtt már elfogadott.

Folytatódott a per a Szegedi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságon, az i-re azonban még mindig nem került fel a pont: a bíróság február 24-én hirdeti ki ítéletét. Február 9-i "záróbeszédünkben" kifejtettük, mire alapozzuk követelésünket, röviden összegeztük a tetemes peranyagot. Előadtuk, hogy a munkáltató rosszhiszeműen jár el a perben, mivel olyan követelést vitat, amit korábban ugyanezen bíróság előtt már elfogadott. Ráadásul a Nyíregyházi Munkaügyi Bíróságon ebben a kérdésben egyezségre jutott tagtársunkkal,
ezt azonban álságos módon rajta kívül másokkal szemben már nem akarja érvényesíteni.

A MÁV-Start az elszámolások során a kereten felüli munkavégzést kivonta a teljesített rendkívüli munkavégzésekből azzal a felkiáltással, hogy amennyiben a szombati munkanapok rendkívüli munkavégzésnek minősülnek, akkor a kereten felüli munkavégzés is módosul: mégpedig csökken ezekkel az órákkal.

Ezt a logikát álságosnak - ráadásul jogellenesnek is - tartjuk, hiszen a munkáltatónak kötelessége megjelölni a vezénylésben a rendkívüli munkavégzéseket. A vasárnapot közvetlenül megelőző szombatok azonban soha nem voltak rendkívüli munkavégzésként kijelölve, emiatt ezt utólag nem lehet kifogásolni. Ennek ellenére a munkáltató így tett - visszaélve azzal, hogy "birtokon belül" van - hiszen nála a kassza kulcsa.
Videónkban Bárány Balázs reményét fejezte ki, hogy a bíróság az érvelésünket meghallja, hiszen - mint elmondtuk - praktikusan az járt rosszul az elszámolás során, akinek sok rendkívüli munkavégzése volt - tehát szabadidejéből áldozott a MÁV-Start oltárán - cserébe azért a viszonylag alacsony jövedelemért, amit ezért kapott. Akinek azonban nem kellett rendkívüli munkavégzést teljesíteni, az utólag a szombati napokért - attól függően hány szombaton dolgozott - utólag akár jelentősebb összeget is kaphatott. Ez megmagyarázhatatlan.

Úgy véljük, hogy a beszámításnak egyébként sincs helye, hiszen a munkáltatónak lehetősége lett volna arra, hogy a kifizetéstől számított 60 napon belül ezt az összeget visszakövetelje. Ilyesmire azonban egyetlen esetben sem került sor - szögezte le Bárány Balázs. Mint mondta:

a munkáltatónak az az érvelése miszerint a már korábban teljesített rendkívüli munkavégzésből utólag levonja a szombaton teljesített rendkívüli munkavégzést, egyfajta beszámításnak minősül: úgy véljük, hogy ez jogellenes eljárás a munkáltató részéről, és reméljük, hogy a bíróság is osztani fogja ezen érvelésünket.