Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Arcképes: rendszerhibákra hívtuk fel a MÁV SZK figyelmét!


Elég gyakran előfordul, hogy tagtársaink kétségbeesetten fordulnak hozzánk, miután megbüntették őket vagy családtagjaikat utazásuk során. Az esetek többségében azonban a mulasztást nem lehet a munkavállaló rosszhiszemű magatartásaként értékelni. Szaniszló Ágnes, a MÁV SZK Zrt. humán üzletágvezetője figyelmét Feledy István, a VDSzSz Szolidaritás ügyvivője hívta fel pár rendszerhibára, amin érdemes lenne változtatni.

Mivel az ügyfélszolgálatok nyitvatartása elég korlátozott - jellemzően csak munkaidőben, illetve annak egy részében fogadják az ügyfeleket - a munkavállalók nem tudják ügyes-bajos dolgaikat munkaidőn kívül intézni. Akik vasúti csomóponton dolgoznak, talán be tudnak ugrani munkaidőben, de a vidéken dolgozóknak minden apróságért szabadságot kell kivenniük. Feledy István javasolta, hogy hetente legalább egy nap vezessenek be hosszabb nyitvatartást, vagy délutáni ügyfélszolgálati időt.

Az előzőek miatt elterjedt gyakorlat, hogy pl. az arcképes érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat (pl. iskolalátogatási papír) a munkavállalók a munkahelyükön összegyűjtik, majd egyszerre viszik be az ügyfélszolgálatra. Itt adódik a következő hiányosság - hívja fel a figyelmet levelében Feledy István: az ügyfélszolgálat írásban nem veszi át az iratokat, így később a munkavállaló nem tudja bizonyítani, hogy a szükséges dokumentumokat időben leadta. Ez természetesen független attól, hogy hány munkavállaló papírjáról van szó  - a javaslat értelmében ezen is változtatni kellene a jövőben.

A pórul jártak azonban leginkább azt sérelmezik, hogy semmilyen jelzést nem kapnak, ha valamelyik dokumentumuk „elkallódott”, vagy esetleg megvan, csak hiányos. A tényleges dolgozók sem! - hangsúlyozza a levélben a VDSzSz Szolidaritás ügyvivője: a munkavállalók nyugodtak, hogy minden rendben van, csak akkor észlelik a hibát, amikor őket vagy családtagjaikat megbüntetik, és elveszik az arcképes igazolványukat.

Feledy István szerint a mai technikai fejlettség mellett nem jelentene jelentős terhet az ügyfélszolgálatnak, ha a munkavállalókat valamilyen módon kiértesítenék arcképesük érvénytelensége esetén. Bár ez inkább a MÁV-Start hatáskörébe tartozik, 

a büntetési tételek nem tesznek különbséget az alapján, hogy valaki igényjogosult, és csak az ügymenetbe került homokszemcse, vagy nem is jogosult az utazási kedvezményre. Illetve, szintén a MÁV-Start, az iskolalátogatási igazolások tekintetében túlzott feltételeket támaszt, feltételezve a jogosult rosszhiszeműségét. (pl. nem fogadják el a szeptemberi igazolást, csak az októberit, mondván: a tanuló passziválhatja a félévét).

 

A VDSzSz Szolidaritás ügyvivője javasolta, hogy - akár az érdekképviseletek bevonásával - a MÁV SZK Zrt. tekintse át jelenlegi gyakorlatát, és tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben minél kevesebb munkavállalónak kelljen indokolatlanul súlyos összegeket fizetni büntetés gyanánt!


Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a MÁV SZK ügyfélszolgálatain  is nagy a létszámhiány: egy munkavállaló több ember munkáját végzi lelkiismeretesen, gyakran erőn felül teljesítve. Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi létszámmal még ez a nyitvatartási rend is nagy erőfeszítést kíván az ügyfélszolgálatokon helytálló munkavállalóktól, tagtársainktól.