Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Egyoldalú munkáltatói kifizetés: sok vasutasnak a megbecsülés helyett a méltánytalanság és az igazságtalanság jut eszébe!


A vasutas munkavállalók – és különösen az azonos vállalatnál dolgozók – közötti, ésszerű indokkal alá nem támasztott különbségtétel a kifizetések során nem összekovácsolja, hanem inkább megosztja a vasutas társadalmat. Épp ezért a MÁV-Volán csoport 70.000 Ft juttatásból nem részesülő munkavállalóinak júliusi kompenzálására szólítottuk fel a munkáltatókat!

Egyoldalú munkáltatói kifizetés: sok vasutasnak a megbecsülés helyett a méltánytalanság és az igazságtalanság jut eszébe!

A VDSzSz Szolidaritás a munkáltató által tájékoztatásul megküldött, „az utazószolgálatot ellátó frontszemélyzet” többlet teljesítményének (a Csoportszintű megállapodásban foglalt 230.000 Ft feletti) további bruttó 70.000 Ft egyszeri kifizetéssel való elismerésével kapcsolatban a 70 ezer forint kifizetésből a munkáltató tervei szerint kimaradó munkavállalók kompenzálását kezdeményezte.

Dr. Gönczi Tamás, a VDSzSz Szolidaritás Startos társasági vezető ügyvivője Dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatójához, illetve Mózes Tibor, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke Pafféri Zoltán, a MÁV elnök-vezérigazgatójához írt levelében egyaránt leszögezte: szakszervezetünk általánosságban teljesen mértékben egyetért a vasutas munkavállalók által végzett áldozatos munka minél magasabb szintű anyagi elismerésének szükségességével, így a vasutasnaphoz kapcsolódó többletjuttatások indokoltságával is.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vasutas munkavállalók – és különösen az azonos vállalatnál dolgozók – közötti, ésszerű indokkal alá nem támasztott különbségtétel a kifizetések során nem összekovácsolja, hanem inkább megosztja a vasutas társadalmat. Így sok kollégának, akik a pandémiával, tartós létszámhiánnyal, a szomszédunkban zajló háborúval és további problémákkal is sújtott, nehéz helyzetben szintén jelentősen hozzájárultak a vasút működésének fenntartásához, a megbecsülés helyett a méltánytalanság és az igazságtalanság érzése jut eszébe a vasutasnapi juttatások elosztása kapcsán.

A VDSzSz Szolidaritás véleménye szerint a kifizetésben nem részesülő, a vasutat töretlen lelkesedéssel szolgáló MÁV-Volán csoport alkalmazottak példás helytállása indokolttá teszi, hogy ők is részesüljenek a Vasutasnaphoz kapcsolódó egyszeri kifizetésben.

Így értetlenül állunk a MÁV-Start intézkedése előtt, amely a megállapodáson alapuló kifizetésen túl, vasutasnaphoz fűződően további 70.000 Ft összegű juttatás kifizetéséről döntött egy meghatározott munkavállalói kört érintően. Indoklás nélkül kimaradt több munkakör, amelyekben foglalkoztatott munkavállalók munkája szintén nélkülözhetetlen a vasúti közlekedés üzemszerű lebonyolításához, illetve a MÁV-Start által nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséhez.

A VDSzSz Szolidaritás véleménye szerint ezen kollégák példás helytállása szintén indokolttá teszi, hogy ők is hasonló módon részesüljenek a Vasutasnaphoz kapcsolódó egyszeri kifizetésben. Épp ezért kezdeményeztük, hogy a tárgyban kiadott egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalást módosítsa a munkáltató úgy, hogy az abban eredetileg nem nevesített munkakörökben dolgozó kollégák is kapják meg július hónapban a 70.000 Ft többletjuttatást, illetve a MÁV Zrt. és konszolidációs körébe vont társaságok valamennyi munkavállalója.
Amennyiben az év eddigi szakaszában keletkező bérmegtakarítások ennek júliusi kifizetésére nem nyújtanának fedezetet, úgy azt is kezdeményeztük, hogy a mostani kifizetésben megjelenő különbségtételt legkésőbb az év végi munkavállalói lojalitást elismerő juttatás kifizetése során megfelelő módon kompenzálja a munkáltató.