Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Teljesítmény-ösztönző újratöltve: itt az évvégi rendelkezésre állási pótlék és a karácsonyi pótlék!


A MÁV-Startnál az idén júniusban létrejött bérmegállapodás értelmében rövidesen további két bérintézkedésre is sor kerül.

Teljesítmény-ösztönző újratöltve: itt az évvégi rendelkezésre állási pótlék és a karácsonyi pótlék!

A 2021. június 25-én aláírt hároméves bérmegállapodásban a munkáltató ugyanis vállalta, hogy

a 2020 évet bázisnak tekintve, a bérfejlesztés mértékével korrigálva, a bértömegen belül keletkezett megtakarítások mértékéig, a 2020. évben alkalmazott teljesítményösztönző kifizetések elveivel egyező módon bérintézkedést hajt végre.

1. Év végi rendelkezésre állási pótlék

A jelenlegi foglalkoztatási helyzet az aktív állományban lévő munkavállalóktól jelentős rugalmasságot követel meg, melynek kompenzálása céljából a munkavállalók részére egyszeri év végi rendelkezésre állási pótlékot állapít meg és fizet ki a munkáltató.

Mint a munkáltató fogalmaz, a pótlék szempontjából figyelembe vehető az a munkavégzés, amelynek keretében a 6-17 MMK-ba tartozó munkakört betöltő munkavállalók decemberi távolléte meghatározott mértéken alul marad, így hozzájárul a hatékony és biztonságos munkavégzés, valamint az év végén fokozottan elvárt színvonalú vasúti szolgáltatások fenntartásához.

A pótlék kiterjed a 2021. december 1-jén, valamint 2021. december 31-én és a kifizetés napján is munkaviszonyban álló, statisztikai állományban foglalkoztatott munkavállalókra, akik:

  • szabadság, fizetés nélküli szabadság, gyermekgondozás céljából igénybe vett távolléte 2021. decemberében nem éri el a 15 munkanapot,
  • keresőképtelenség miatt nem mentesültek rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségük teljesítése alól éves göngyölített időtartamot figyelembe véve összesen 15 munkanapnál hosszabb időtartamban, valamint
  • az Mt. 55. § (1) bekezdés b-k) pontja szerint nem mentesültek rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségük teljesítése alól összesen 2021. december hónapban 2 munkanapnál hosszabb időtartamban
  • más jogcímen nem mentesülnek a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségük teljesítése alól és igazolatlan távollétük nincs 2021. december hónapban.

A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók a napi munkaidő mértékével arányos összegére jogosultak.

Az év végi rendelkezésre állási pótlék mértéke 6-13 MMK-ban bruttó 120.000.- Ft, 14-17 MMK-ban bruttó 80.000.- Ft. A kifizetésre tervezetten hóközi utalással, legkésőbb 2022. január 20. napjáig kerül sor.

2. Karácsonyi pótlék

A vasúti közlekedés zavartalan fenntartásában és lebonyolításában karácsonyi ünnepek alatt is közreműködő munkavállalók elkötelezettségének elismerése érdekében, valamint lojalitásuk elismerése céljából a munkavállalók részére a munkaszüneti napi munkavégzésért járó díjon felül egyszeri karácsonyi pótlék kifizetésére kerül sor.

Karácsonyi pótlékra a részben vagy egészben az alábbiakban felsorolt időszakokba eső szolgálatot teljesítő vezényelt, illetve a végrehajtásban munkát végző munkavállalók jogosultak:

  • a. 2021. december 24-én 18:00 – 24:00;
  • b. 2021. december 25-én 00:00 – 24:00;
  • c. 2021. december 26-án 00:00 – 24:00.

A karácsonyi pótlék összege stratégiai (járműszereléssel összefüggő, jegyvizsgáló, kocsivizsgáló, motorvonat-vezető, mozdonyvezető és pénztáros) munkakörökben bruttó 20.000 Ft/fő/szolgálat, egyéb munkakörökben bruttó 10.000 Ft/fő/szolgálat.

A kifizetésre a 2021. év december havi bérekkel egyidejűleg, a 2022. év január havi bérfizetési napon kerül sor.