Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Kérésünkre a munkáltató soron kívül intézkedett az idei egyösszegű juttatás kifizetése érdekében!


Szegedi területi szervezetünk kezdeményezte a munkáltatónál, mivel MÁV-Startnál foglalkoztatott vezető jegyvizsgáló tagtársunk tartalékos katonai szolgálata ellátása miatt esett el a 2021. évi egyösszegű 200.000 Ft-os juttatástól.

Kérésünkre a munkáltató soron kívül intézkedett az idei egyösszegű juttatás kifizetése érdekében!

A 2021-2023. évi jövedelempolitikai intézkedések körében létrejött megállapodás a 2021.évre egyösszegű juttatást biztosított a teljes munkaidőben foglalkoztatott statisztikai állományban lévő munkavállalónak, akinek a munkaviszonya 2021. május 31. napján és a kifizetés napján is fennáll.

A kifizetés időpontja 2021. július 23. volt.

Tagtársunk a tartalékos katonai szolgálata miatt fizetés nélküli szabadságot vett igénybe 2021. május 29 és július 23. között, mivel azonban a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt kiesett a statisztikai létszámból, elveszítette jogosultságát az idei évi egyszeri kifizetésre.

Méltányossági kérelemmel kerestük meg a MÁV-Start Zrt. Szeged TSZVI igazgatóját, közreműködését kérve annak érdekében, hogy tagtársunk részére kerüljön kifizetésre a 200.000 Ft-os juttatás.

Hivatkoztunk arra, hogy hosszú vasúti szolgálati idővel rendelkező tagunk rendszeresen teljesít tartalékos katonai szolgálatot, amelyet lehetőség szerint szabadidejében, szabadságkérelme és pihenőnapjai terhére teljesít. Létszámhiány, vagy hirtelen megbetegedések esetén gyakran vállal túlmunkát, a vezénylők számára mindig elérhető. A 200.000 Ft-os egyszeri juttatásból kizárólag amiatt nem részesült, mert a megállapodásban megjelölt időpontban egy hosszabb időtartamú szolgálatra hívták be, ahol határvédelmi feladatokban és a Covid-19 elleni védekezésben vett részt.

Kértük, vegye figyelembe a munkáltató, hogy a munkavállaló törekszik arra, hogy a tartalékos katonai szolgálatait a vasúti szolgálatok megzavarása nélkül, a kötelező órák teljesítése mellett lássa el és hogy 2021-ben az egyszeri juttatás kifizetésére az elmaradt bérfejlesztés helyett, annak kompenzálására került sor.

Veréb Olga, VDSzSz Szolidaritás, Szeged területi vezető ügyvivő