Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Tram-Train: sikeres vizsgát tett tagtársaink részére a vizsgaösztönző juttatás mielőbbi kifizetését kezdeményeztük!


Bár az ösztönzőről szóló megállapodásban az érintett vizsgák tételesen nem szerepelnek, attól még hatósági vizsgák. Több tagtársunk ugyanis részt vett Tram-Traim (Vasútvillamos) forgalmi-pálya diszpécsere valamint az egyszerűsített forgalmi-pálya szakszolgálat tanfolyamon, majd sikeres vizsgát tett. Mózes Tibor, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke Steininger Zsolt, a MÁV humánerőforrás vezérigazgató-helyetteséhez és Béres Barna pályavasúti főigazgatóhoz fordult.

Tram-Train: sikeres vizsgát tett tagtársaink részére a vizsgaösztönző juttatás mielőbbi kifizetését kezdeményeztük!

Tudomásunkra jutott, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Szeged Területi Igazgatóság területén több munkavállaló is részt vett Tram-Traim (Vasútvillamos) forgalmi-pálya diszpécsere (F.1.-F.2. számú Jelzési és Forgalmi utasítás a közúti vasutask számára utasítás és kapcsolódó szabályozások), valamint az egyszerűsített forgalmi-pálya szakszolgálat (F.1.-F.2. számú Jelzési és Forgalmi utasítás a közúti vasutak számára utasítás és kapcsolódó szabályozások) tanfolyamon, majd sikeres vizsgát tettek.

A 33207/2018/MAV Megállapodás a MÁV Zrt. 19/2011 (V.10.) NFM rendelet szerinti időszakos vizsgákat ösztönző rendszeréről tartalmazza, hogy az időszakos oktatások eredményes elvégzésének elősegítése érdekében ösztönző rendszert alkalmaz, amennyiben a vizsgára kötelezett az első vizsgán legalább 90%-os arányban megfelelt minősítést kap.
Az ösztönző rendszer szerint a kifizetésre való jogosultság mértéke a táblázatban név szerint felsorol vizsgák esetén 5000-10000 Ft, a "minden egyéb hatósági vizsga esetén" 5000 Ft.

Álláspontunk szerint mivel a Tram-Traimhez kapcsolódó vizsgák a megállapodásban név szerint felsorolásban nem szerepelnek, de hatósági vizsgának minősülnek, ezért a sikeresen vizsgát tett és 90%-os eredményt elért munkavállalókat az 5000 Ft ösztönző juttatás megilleti.

Intézkedést kértünk, hogy a sikeres vizsgát tett munkavállalók részére a vizsgaösztönző juttatást mielőbb kifizessék.